Sla navigatie over

“1 op 2 Vlaamse werklozen is langdurig werkzoekend”

Uit die cijfers blijkt ook dat 1 op 5 werklozen tussen twee en vijf jaar thuis zit. 3% is langer dan 10 jaar werkloos. “Langdurige werkloosheid blijft een structureel probleem en kan soms leiden tot extreme situaties. Negen mensen in Vlaanderen krijgen zelfs al meer dan veertig jaar een werkloosheidsuitkering,” zegt Talpe.

De werkloosheid in Vlaanderen neemt al geruime tijd af. De VDAB ontvangt een recordaantal vacatures. De krapte op de arbeidsmarkt laat zich in diverse sectoren sterk voelen. “Desondanks merken we dat er een mismatch blijft tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt”, zegt Vlaams Volksvertegenwoordiger Emmily Talpe. “Eén van de knelpunten is het groot aandeel langdurig werklozen, die niet of moeizaam geactiveerd kunnen worden.”

1 op 5 is tussen 2 en 5 jaar werkloos

Talpe vroeg bij minister van Werk Muyters cijfers op over het aantal werklozen in functie van de werkloosheidsduur. “Die cijfers tonen enkele opmerkelijke tendensen”, zegt ze. “Het goede nieuws is dat bijna één werkloze op drie (31.9%) minder dan zes maanden werkzoekend is. Eén op twee werklozen (50.6%) zijn minder dan één jaar thuis. Over dit segment hoeven we ons geen grote zorgen te maken aangezien de VDAB hen snel een traject op maat aanbiedt.”

Zorgwekkender vindt Talpe de vaststelling dat het aantal werklozen dat langer dan één jaar zonder werk zit de andere helft van onze werklozenpopulatie uitmaakt. “Eén werkloze op vijf (19.5%) wacht al tussen de twee en vijf jaar op een nieuwe job. En nog eens bijna één op tien werklozen (8.9%) is tussen de vijf en tien jaar thuis. Ook voor de VDAB-consulenten  is dit geen gemakkelijk segment om in te schuiven in het activeringsbeleid. Hopelijk kan het nieuwe stelsel van tijdelijke werkervaring een meer maatgerichte begeleiding voorzien.”

Beroepswerklozen

Emmily Talpe noteert dat de meeste zeer langdurig werklozen kampen met meervoudige medische of psychische problemen. “Dat hypothekeert hun competenties, en uiteindelijk ook hun jobkansen”, aldus het Ieperse parlementslid. “De vraag stelt zich in hoeverre deze mensen op hun plaats in de werkloosheidsverzekering zitten als je merkt dat een aantal onder hen toch zeer langdurig een uitkering krijgen. 359 onder hen zijn langer dan 25 jaar werkloos. En 9 slagen erin om al meer dan 40 jaar een werkloosheidsuitkering te ontvangen. Men zou sommigen onder hen kunnen bestempelen als beroepswerklozen.”

Minister Muyters stipt aan dat deze werklozen niet noodzakelijk nooit gewerkt hebben. “Sommigen hebben tussendoor kortere periodes gewerkt. De teller voor het berekenen van de werkloosheidsduur wordt immers pas op nul gezet wanneer de gewerkte periode langer is dan drie maanden”, zegt Emmily Talpe. “Maar het argument van de minister dat sommigen ook vrijwilligerswerk hebben gedaan of in de PWA hebben gewerkt verandert niets aan het feit dat ze dat hebben gedaan terwijl ze hun statuut van werkloze hebben behouden.”

Geen heksenjacht

Emmily Talpe benadrukt dat het haar niet te doen is om een heksenjacht op zeer langdurig werkzoekenden te organiseren. “Mij lijken twee zaken belangrijk: ten eerste stelt zich de vraag of mensen niet beter elders kunnen worden opgevangen dan in de werkloosheidsverzekering als ze langdurig niet in staat zijn om door te stromen naar een job. Ten tweede zal er nog meer moeten gezocht worden naar maatwerk om werkzoekenden op basis van hun competenties te activeren naar een nieuwe job. Ook het controle- en sanctioneringsluik zal hierin een rol spelen. Ik hoop dat de VDAB snel uitvoering geeft aan het aangekondigde actieplan. Aangezien het aantal vacatures piekt, is het meer dan ooit het moment om het  activeringsbeleid te intensiveren in het belang van iedereen.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder