Sla navigatie over

1 op 3 sociale woningen voldoen niet aan dakisolatienorm

Tegen 2020 moeten alle daken geïsoleerd zijn van woningen en huurwoningen die vóór 1 januari 2006 aangesloten zijn op het elektriciteitsnet. De nieuwe Vlaamse dakisolatienorm treedt al in werking op 1 januari 2015. Vanaf 2020 kunnen woningen zonder dakisolatie ongeschikt worden verklaard.  “De nieuwe Vlaamse Regering zal in 5 jaar 33.700 sociale woningen van dakisolatie moeten voorzien, wat praktisch en budgettair allesbehalve een gemakkelijke opdracht is,” aldus Van Volcem.

Op basis van de resultaten van de ERP2020-enquête van 2012 (Energie Renovatie Programma 2020) en aangevuld met gegevens van de VMSW (Vlaams Maatschappij voor Sociaal Wonen) voldoen circa 53.100 huizen (eengezinswoningen, bejaardenwoningen, duo woningen) op een totaal van 75.400 (of 70%) aan de Vlaamse dakisolatienorm. Voor de appartementen voldoen 60.800 op een totaal van 72.200 (of 84%) aan de minimumnorm. Bij de appartementen worden alle wooneenheden in een gebouw met dakisolatie gerekend, hoewel in feite enkel de dakappartementen dit merken in hun energiefactuur. Gedetailleerde informatie over het aantal dakappartementen is niet beschikbaar.

Als minimumnorm wordt een R-waarde dakisolatie (of zoldervloerisolatie) van 0,75m² K/W genomen. Die norm geldt zowel voor een woning die men als eigenaar zelf bewoont als voor een woning die men verhuurt. Vanaf 1 januari 2015 zal men bij een woningonderzoek strafpunten toekennen als de woning niet aan de dakisolatienorm voldoet. Tussen 2015 en 2020 krijgt men daarvoor een beperkt aantal strafpunten.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder