Sla navigatie over

1 op de 3 aangevraagde laadequivalenten komt in West-Vlaanderen

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters lanceerde in mei 2021 een projectoproep voor (semi)-publieke laadinfrastructuur voor elektrische wagens. Er was een indrukwekkende respons, vooral om in West-Vlaanderen te realiseren. Als alle aangevraagde laadequivalenten ook effectief geïnstalleerd worden bevinden 3.389 van de in totaal 9.682 equivalenten zich in die provincie. Dat blijkt uit het antwoord van minister Peeters op een schriftelijke vraag van Vlaams Parlementslid Mercedes Van Volcem (Open Vld). “Het is fantastisch dat deze projectoproep zo’n grote interesse opwekt, en dan vooral om in mijn eigen provincie te realiseren. Met 35 procent van de laadequivalenten doen we dubbel zo goed als
Oost-Vlaanderen”, zegt Van Volcem.

Met het oog op de omschakeling naar zero-emissievoertuigen, voornamelijk aangedreven door oplaadbare batterijen, is een versnelde uitbouw van laadinfrastructuur noodzakelijk. Vandaag zijn er al meer dan 5.000 publiek toegankelijke laadpunten voor elektrische wagens in Vlaanderen. Zo waren er op 21 september 5.137 laadpunten met een vermogen kleiner dan 23 kW, 164 laadpunten met een vermogen groter dan 23 kW en tot slot 52 ultrasnellaadpunten met een vermogen groter dan 150 kW. De provincie Oost-Vlaanderen scoort hier het best met 1.495 van de in totaal 5.353 laadpunten. Ook
West-Vlaanderen (1.138) doet het in verhouding met Antwerpen (1.255) heel goed wanneer je het inwonersaantal in rekening brengt.

Provincie Aantal publieke laadpunten (≤23 kW) Aantal publieke snellaadpunten (> 23 kW) Aantal publieke ultrasnellaadpunten (>= 150 kW)
Antwerpen 1.216 37 2
Limburg 613 13 4
Oost-Vlaanderen 1.425 50 20
Vlaams Brabant 781 36 18
West-Vlaanderen 1.102 28 8
Totaal Vlaanderen 5.137 164 52

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters heeft een ambitieus laadinfrastructuurplan en wil dat er in Vlaanderen tegen 2025 30.000 laadequivalenten bijkomen. Vandaar dat ze in mei van dit jaar een projectoproep lanceerde waarmee financiële ondersteuning geboden wordt voor (semi)-publieke laadinfrastructuur. Elektrisch rijden zit in de lift. Dat blijkt ook uit de eerste resultaten van deze projectoproep. Het was een onverhoopt succes met in totaal maar liefst 9.682 aangevraagde laadequivalenten.

Provincie Som van laadequivalenten traag (≤23 kW) Som van laadequivalenten snel

(> 23 kW)

Som van laadequivalenten ultra (>= 150 kW)
Antwerpen 1.297,5 108 445
Limburg 630 90 788
Oost-Vlaanderen 935 135 620
Vlaams-Brabant 732 100 268
West-Vlaanderen 2.150 210 1.029
Nog te bepalen 144
Totaal Vlaanderen 5.888,5 643 3.150

Open Vld-parlementslid Van Volcem: “Met de resultaten van deze eerste projectoproep voor bedrijven verdriedubbelt minister Peeters straks het totale aantal. Ook de komende jaren zal ze verder laadequivalenten uitrollen zodat de ambitie om tegen 2025 35.000 laadequivalenten te hebben in Vlaanderen, realiteit wordt. Dat is een goede zaak. Zo zetten we verdere stappen richting een duurzamere mobiliteit. Ik ben tevreden dat er in West-Vlaanderen straks overal op (semi)-publieke plaatsen laadinfrastructuur zichtbaar bijkomt. Dat is niet onbelangrijk. Enkel zo kunnen we mensen overtuigen om de switch te maken en over te schakelen op elektrisch rijden.”

Minister Lydia Peeters: “Mensen die elektrisch rijden, zullen in de eerste plaats thuis en op het werk opladen. Bestuurders moeten echter ook onderweg kunnen laden. Nabijheid, bereikbaarheid en vertrouwen zijn hier de kernwoorden. Mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat er overal snel en dichtbij geladen kan worden. Om de versnelde uitrol van publieke laadpalen over Vlaanderen mogelijk te maken, heb ik dertig miljoen euro relancemiddelen vrijgemaakt. Het grote succes van deze call is voor mij hét signaal: de trend is gezet. De versnelde uitrol van laadequivalenten zal de volgende jaren zichtbaar zijn in het straatbeeld. Zo werken we allemaal samen mee aan de vergroening van het wagenpark. Dat is broodnodig om ook de CO2-uitstoot drastisch te verminderen.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder