Sla navigatie over

10 controles per dag tegen sociale dumping

De Backer en Waals minister-president Willy Borsus (MR) maakten de cijfers vandaag bekend tijdens een controle in de bouwsector op sociale dumping in Namen. Ondanks het bouwverlof doen de sociale inspectiediensten gewoon verder. Van de vooropgestelde 2.700 controles hebben de sociale inspectiediensten dit jaar al 1.885 controles uitgevoerd. Ze controleerden in totaal 3.042 werknemers. Bij één op drie (1.075) werd een inbreuk vastgesteld. Bij de zelfstandigen bleken 382 van de 1.274 zelfstandigen niet in orde. De inspectiediensten betrapten illegalen die aan het werk zijn, maar stelden vooral zwartwerk vast en gefoefel met ongeldige attesten en met de detacheringsregels wat op sociale dumping kan wijzen.

Philippe De Backer, Staatssecretaris Bestrijding sociale fraude: “Ik heb van de strijd tegen sociale dumping een prioriteit gemaakt. Dankzij de taxshift maakten we arbeid goedkoper, met de aanwezigheidsregistratie en [email protected] vereenvoudigden we de regels en door extra inspecteurs aan te nemen en meer te controleren verhogen we de pakkans. De strijd tegen sociale fraude en sociale dumping heeft in ons land nog nooit zo hard gewoed. We zien dat dat zijn vruchten afwerpt. De bouwsector leeft terug op en heeft opnieuw vacatures voor Belgische jobs.”

Willy Borsus, Waals minister-president : “De Waalse Regering heeft het probleem van de sociale dumping aangepakt. In haar investeringsplan heeft de Regering immers beslist om via de overheidsopdrachten de strijd tegen sociale dumping op te drijven. Dit is waarom alle Waalse werkzaamheden en alle subsidies verleend aan lokale overheden of aan derden voortaan onderworpen zijn aan de uitvoering van facultatieve standaardclausules voor de strijd tegen sociale dumping. Daarenboven zal desgevallend en in zo veel mogelijk dossiers gevraagd worden sociale en milieuclausules op te nemen. Bovendien moedigen we aan om meerdere toewijzingscriteria op te nemen, waardoor de prijs-kwaliteitverhouding voorrang krijgt op enkel de prijs, maar ook om een label voor ‘sociale dumpingvrije onderneming’ op te bouwen in Wallonië.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder