Sla navigatie over

Ook online giften voortaan fiscaal aftrekbaar

Ook wie een gift schenkt aan erkende organisaties via een online platform als Paypal of Mollie komt voortaan in aanmerking voor een belastingvermindering.

Wie via een online betaalplatform zoals Paypal of Mollie minstens 40 euro schenkt aan een erkende organisatie, komt vanaf dit jaar in aanmerking voor een belastingvermindering. Dat staat in een nieuwe omzendbrief van de FOD Financiën. De nieuwe regeling komt er op vraag van minister van Financiën Alexander De Croo.

Tot nu toe werden schenkingen via een online betaalplatform uitgesloten van belastingvermindering. Om daar aanspraak op te maken, moest de betaling rechtstreeks aan de erkende organisatie gebeuren. “Een gift via een online betaalplatform komt eerst terecht op de rekening van dat platform en wordt pas later doorgestort naar de erkende organisatie. Hierdoor kwamen bepaalde elektronische betalingen via bijvoorbeeld Paypal niet in aanmerking voor de belastingvermindering voor giften. Dat is niet logisch”, legt De Croo uit.

Drempel om gift te doen lager

De FOD Financiën heeft op vraag van minister van Financiën Alexander De Croo de bestaande regeling voor online giften herbekeken. Na nieuw onderzoek werd beslist dat er geen wettelijk bezwaar is tegen de storting van giften via een online betaalplatform. Voorwaarde is wel dat zowel het brutobedrag van de gift, de door het betaalplatform ingehouden transactiekosten als het nettobedrag in de boekhouding van de erkende organisatie terug te vinden zijn.

“Dit is een positieve evolutie, we moeten als overheid mee de digitale omslag maken. Ook de 2.317 erkende organisaties halen hier hun voordeel uit. Want op deze manier verlagen we de drempel om effectief een fiscaalvriendelijke gift te doen”, aldus De Croo.

In principe heeft iedereen die minstens 40 euro schenkt aan een erkende organisatie recht op een belastingvermindering van 45 procent van die gift.

Enkele cijfers

  • Erkende organisaties reikten voor aanslagjaar 2018 (inkomstenjaar 2017) 2.063.798 fiscale attesten uit voor 281.403.105,48 euro aan giften die recht gaven op belastingvermindering.
  • Voor die  periode gaven 904.693 belastingplichtigen een gift aan, in totaal voor 263.165.105.13 euro. Niet iedereen maakt dus gebruik van de mogelijke belastingvermindering.
  • De gemiddelde gift bedraagt 136 euro per belastingplichtige, per organisatie, per jaar.
Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder