Sla navigatie over

175 jaar liberale partij: toespraak Egbert Lachaert

Op 14 juni 2021 vieren de Belgische liberale partijen Open Vld en MR hun 175ste verjaardag. Tijdens een ceremonie in de Gotische zaal van het Brussels stadhuis, wijzen voorzitters Egbert Lachaert, Georges-Louis Bouchez en Europees president Charles Michel op het belang van de liberale waarden en principes. Lees hier de integrale toespraak van Open Vld voorzitter Egbert Lachaert.

Welkom allemaal, we willen starten met jullie allemaal een gelukkige verjaardag te wensen.

Dit is één groot verjaardagsfeest. Van de aanwezige leden van MR en Open Vld, en van onze partij.

Het is een speciale dag die we graag hadden gevierd met al onze leden. Het coronavirus besloot daar anders over. Maar uitstel is geen afstel. Dé viering volgt na de zomervakantie, met een groot congres en feest voor iedereen.

175 jaar geleden werd hier, in deze gotische zaal van het Brussels stadhuis onze liberale partij opgericht. Meer dan 380 liberalen uit heel het land kwamen naar hier om zich te verenigen rond één ideaal: vrijheid. We zijn daarmee de oudste partij van het land, maar nog altijd springlevend.

Al 175 jaar lang vechten wij voor het recht om jezelf te kunnen zijn in een vrij land, om zelf je levenspad uit te stippelen, zonder dwang en bemoeienis van een overheid of religie. Wij vechten voor een vrije economie en markt, zonder al te veel regels en hoge belastingen, zodat mensen die werken goed hun kost kunnen verdienen en ondernemerschap ook wordt beloond. Wij vechten voor gelijke startkansen voor elk individu. Van discriminatie kan geen sprake zijn, en iemand die tegenslag kent, helpen we weer vooruit.

Die strijd voor vrijheid en vooruitgang is de blauwe draad in onze geschiedenis én onze toekomst.

Liberale democratie

Om te beginnen waren het liberalen die in 1830 de meest fundamentele vrijheden in onze grondwet hebben geschreven.

Denk bijvoorbeeld aan de vrijheid van meningsuiting, vereniging en religie, het recht op eigendom, het installeren van een parlementaire democratie met een scheiding der machten en van geloof en staat…

Dat was in die tijd niet evident, maar tot op de dag van vandaag cruciaal.

Meermaals in de geschiedenis is die liberale democratie onder druk komen te staan. En steeds waren het liberalen die haar hebben verdedigd.

Wij hebben de individuele vrijheid van burgers in de loop der jaren alleen maar vergroot. Het recht op een veilige abortus, op euthanasie, het homohuwelijk. Dat zijn allemaal liberale mijlpalen waar we trots op zijn.

Liberale economie

Een democratie met vrije burgers. Dat is essentieel voor de economische ontwikkeling en vooruitgang van een land. Het waren de liberalen die in de 19e eeuw een vrijhandelsbeleid voerden met ruimte voor vrij ondernemerschap, met investeringen in infrastructuur, met de oprichting van financiële instellingen. Dat waren de hoekstenen die ons tot een grote industriële speler maakten. Ook in de 20ste en 21ste eeuw bleven we strijden voor vrij ondernemerschap, minder regeltjes, lage belastingen, gemakkelijke toegang tot werk. Liberalen zorgen voor een bloeiende economie waarin iedereen aan de slag kan en vooruit gaat.

Sociaal liberalisme

Ook de mensen die tegenslag kennen. Het is een vaak vergeten onderdeel van onze geschiedenis. Maar het waren liberalen die eind 19de eeuw mee aan de wieg stonden van het eerste sociale beleid. Denk aan de oprichting van pensioenkassen of de eerste werkloosheidsverzekering vanuit de overheid. Bakermat van dit sociaal liberalisme was Gent.

Vandaag werken we nog volgens die principes. Wie ziek wordt, een ongeval krijgt, zijn job verliest, in armoede zit, staan we bij om weer vooruit te geraken. Niet met een hangmat maar met een trampoline. Liberalisme draait niet om het recht van de sterkste, maar om de emancipatie van elk individu. Om kansen geven en grijpen. Sociaal beleid is dus een essentiële pijler van onze ideologie. Net zoals onderwijs trouwens. Liberalen hebben decennialang gevochten voor een staatsonderwijs dat voor élk kind toegankelijk en quasi gratis is. Onderwijs van goede kwaliteit is en blijft dé basisvoorwaarde voor de ontplooiing van elke mens.

Toekomst van liberalisme

Vrienden,

We staan op deze verjaardag stil bij onze geschiedenis. Maar liberalen leven niet in het verleden. Onze blik is altijd gericht op de toekomst. Want ons werk is nooit af. Ik ben ervan overtuigd dat er altijd een liberale partij zal zijn. Een partij die ons allemaal overleeft. Waarom? Omdat de drang naar vrijheid en vooruitgang ingebakken zit in de menselijke natuur.

Omdat er steeds nieuwe uitdagingen op ons afkomen die vragen om liberale antwoorden. Of het nu gaat om de opkomst van extremen, privacyvraagstukken, de monopoliemacht van big tech, migratie, of de klimaatuitdagingen. Niet minder, maar méér liberalisme biedt de oplossing.

Ik geloof dat er altijd een liberale partij zal zijn omdat wij een unieke positie innemen. Wij zijn geen socialisten die naar de overheid kijken om elk probleem op te lossen. Wij zijn geen nationalisten die mensen opdelen in groepen. Wij zijn geen conservatieven die de klok willen terugdraaien.

Wij zijn liberalen.

Wij geloven in individuele vrijheid, in het geven én grijpen van kansen.

Wij geloven het nemen van verantwoordelijkheid, ook als de wind op kop staat.

Wij geloven in de kracht van samenwerking. Tussen mensen, in dit land, Europa en de wereld.

Wij zijn vooruitgangsoptimisten die weten dat morgen beter wordt als we met een open blik aan oplossingen werken.

Vrienden,

Draag die liberale overtuiging uit met trots.

Vandaag, morgen, altijd en overal.

 

Egbert Lachaert, 14 juni 2021, Brussels stadhuis

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder