Sla navigatie over

187.000 leerlingen brachten sinds 2015 bezoek aan Fort van Breendonk

187.000 leerlingen brachten tussen 2015 en 2019 in schoolverband een bezoek aan het Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Onderwijs Ben Weyts op een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Jean-Jacques De Gucht. Het In Flanders Fields Museum ontving tussen 2013 en 2019 meer dan 215.000 leerlingen. “Het is belangrijk dat de herinnering aan de gruwel van oorlog en dictatuur wordt doorgegeven aan de volgende generaties”, zegt Jean-Jacques De Gucht. Hij wijst op het belang van herinneringseducatie op school, wat in het verlengde ligt van eerdere parlementaire initiatieven, zoals de resolutie-De Gucht over de bestrijding van antisemitisme.

Vlaams Parlementslid Jean-Jacques De Gucht vroeg bij minister van Onderwijs Ben Weyts het aantal leerlingen op dat de voorbije jaren, in het kader van de eindtermen, een bezoek bracht aan het Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk, het In Flanders Fields Museum, Kazerne Dossin en het vernietigingskamp van Auschwitz-Birkenau.

Fort van Breendonk

In totaal brachten van schooljaar 2015-2016 tot en met schooljaar 2018-2019 bijna 187.000 leerlingen een bezoek aan het Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk, het voormalige doorgangskamp van de nazi’s tijdens de Tweede Wereldoorlog. Specifiek voor wat betreft het schooljaar 2018-2019 kregen 46.728 leerlingen een rondleiding in het fort. Het gros van deze leerlingen zit in het secundair onderwijs, terwijl bijna 4.000 leerlingen die vorig schooljaar een bezoek brachten aan het fort uit het lager onderwijs kwamen. Van de scholen uit het secundair onderwijs zijn het vooral leerlingen uit het aso die de voorbije jaren een bezoek brachten aan het fort.

In Flanders Fields Museum

Van 2013 tot 2019 brachten bijna 215.000 leerlingen in schoolverband een bezoek aan het In Flanders Fields Museum in Ieper. In 2014, het eerste jaar van de eeuwherdenking van de Eerste Wereldoorlog, piekte hun aantal met meer dan 43.000 leerlingen. In 2019 brachten in totaal 22.264 leerlingen uit Vlaanderen en Brussel een bezoek aan het museum.

Gemiddeld voor Vlaanderen komt 15% van de leerlingen die het In Flanders Fields Museum bezochten uit het basisonderwijs (3e graad), 10% uit de eerste drie jaren van het secundair onderwijs, 70% uit de laatste drie jaren van het secundair onderwijs en 5% uit het hoger onderwijs.

Kazerne Dossin

In 2019 brachten bijna 20.000 leerlingen een bezoek aan Kazerne Dossin, een museum, memoriaal en documentatiecentrum over de Holocaust en de mensenrechten. Het gros van de leerlingen kwam uit de derde graad van het secundair onderwijs. Bekeken over de laatste vijf jaar is het totaal aantal bezoeken in schoolverband min of meer gelijk gebleven.

Auschwitz-Birkenau

Op basis van de cijfers van het War Heritage Institute blijkt dat in totaal zes secundaire scholen in het schooljaar 2018-2019 een studiereis naar Auschwitz en Birkenau hebben ondernomen, waarbij telkens acht leerlingen zijn meegereisd.

Belang van herinneringseducatie

“In een tijd van groeiend populisme en extremisme is het van kapitaal belang dat jongeren de gruwel van oorlog en dictatoriale regimes onder ogen zien”, aldus Jean-Jacques De Gucht.

Onze memorialen en gespecialiseerde musea, zoals het Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk, Kazerne Dossin en het In Flanders Fields Museum, brengen de lessen uit het verleden op een serene en maatschappelijk relevante manier over op de volgende generaties.

“Het is dan ook belangrijk dat de minister van Onderwijs de scholen aanmoedigt om in het kader van de eindtermen zeker één keer per graad een geleid bezoek te brengen aan één van deze historische sites”, gaat het liberaal parlementslid verder.

Jean-Jacques De Gucht besluit: “Niet alleen leerlingen uit het aso, maar ook leerlingen uit het bso, het tso, het kso en het buso moeten voldoende op de hoogte worden gebracht van ons oorlogsverleden. Een bezoek aan onze memorialen draagt daartoe bij.”

Resolutie-De Gucht over de bestrijding van antisemitisme

Het Open Vld-parlementslid herinnert eraan dat hij in 2018 initiatiefnemer was van een resolutie over antisemitisme, die in de Senaat unaniem werd goedgekeurd. De resolutie vraagt de regeringen van ons land onder andere om in het onderwijs meer aandacht te besteden aan de Holocaust.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder