Sla navigatie over

1 op de 10 vrouwen slachtoffer fysiek partnergeweld

1 op de 10 vrouwen in Vlaanderen geeft aan in haar leven te maken gekregen te hebben met fysiek partnergeweld. Dat blijkt uit een studie besteld en medegefinancierd door de Vlaamse ministers Rutten, Crevits en Demir. Socio-economisch kwetsbare vrouwen zijn vaker slachteroffer van geweld. De studie toont daarnaast aan dat 1 op de 20 vrouwen te maken krijgt met seksueel partnergeweld. 1 op de 4 vrouwen krijgt te maken met seksuele intimidatie op het werk, net als 1 op de 10 mannen. Vlaams ministers Rutten, Crevits en Demir: “De cijfers zijn niet goed. Te veel vrouwen, maar ook mannen krijgen te maken met fysiek of seksueel intra-familiaal geweld. Dat aanvaarden we niet.”

Een studie bij 5800 Belgen toont aan dat in Vlaanderen 1 op de 10 vrouwen het slachtoffers is van fysiek partnergeweld. In Brussel en Wallonië ligt dit cijfer hoger. In Brussel krijgt 1 op de 7 van de vrouwen te maken met fysiek partnergeweld, in Wallonië 1 op de 5. De studie werd uitgevoerd door het Interfederaal Instituut voor de Statistiek met steun van de verschillende regionale regeringen.

Vlaamse cijfers:

1. Slachtofferschap van vrouwen bij intiem partnergeweld dat ze minstens één keer in hun leven hebben meegemaakt

 • 23,4 % vrouwen was reeds slachtoffer van psychologisch partnergeweld (32% in Brussel en 41% in Wallonië)
 • 11% vrouwen was reeds slachtoffer van fysiek partnergeweld (14,4 % in Brussel en 20,6 % in Wallonië).
 • 4,5% vrouwen was reeds slachtoffer van seksueel partnergeweld (10,3 % in Brussel en 12,4 % in Wallonië).

Een belangrijke kanttekening is dat 1 op de 3 vrouwen en mannen slachtoffer worden van intiem partnergeweld. De verhouding is dus vergelijkbaar voor mannen en vrouwen. Alleen zien we een significant verschil tussen het soort geweld: daar waar mannen voornamelijk het slachtoffer worden van psychisch geweld, is dat bij vrouwen vaker een combinatie van verschillende vormen van geweld. Hoe fysieker en zwaarder het geweld wordt, hoe meer vrouwen er het slachtoffer van zijn.

2. Slachtofferschap van vrouwen bij geweld door een niet-partner dat zij sinds hun 15de ten minste eenmaal hebben ondergaan

 • 13% vrouwen in Vlaanderen was het slachtoffer van minstens één vorm van geweld door een niet-partner, dit is iets meer dan 1 op de 10 vrouwen.
 • In Wallonië en Brussel bedraagt het slachtofferpercentage meer dan 25%, of iets meer dan 1 op de 4 vrouwen. Die percentages liggen ook beduidend hoger dan het percentage dat wordt opgetekend voor de algemene vrouwelijke (Belgische) bevolking, dat schommelt rond 20%.

3. Slachtofferschap van mannen en vrouwen wegens geweld dat ten minste eenmaal vóór de leeftijd van 15 jaar is gepleegd

 • 41,7% van de mannen in Vlaanderen is als kind het slachtoffer geweest van minstens één vorm van geweld voor de leeftijd van 15 jaar (42,1% in Wallonië en 49,2% in Brussel).
 • 25,1% van de vrouwen in Vlaanderen is als kind het slachtoffer geweest van minstens één vorm van geweld voor de leeftijd van 15 jaar (36,4% in Wallonië en 34,4% in Brussel).

4. Slachtofferschap van vrouwen wegens intimidatie (stalking)

 • Iets minder dan 1 op de 5 Vlaamse vrouwen (18,2%) gaf aan ooit het slachtoffer te zijn geweest van stalking.
 • In Brussel loopt dit percentage op tot 25,9% en in Wallonië zelfs tot 29,6%.

5.Slachtofferschap van mannen en vrouwen wegens seksuele intimidatie op het werk, ten minste één keer tijdens het beroepsleven

 • Ongeveer 1 op de de 5 Vlaamse respondenten (19,1%) had minstens één keer in zijn of haar werkende leven te maken met seksuele intimidatie op het werk: 1 op de 4 vrouwen (27.%) en 1 op de 10 mannen (12.1%). 
 • In Wallonië: 34,1% van de respondenten, waarvan meer vrouwen (42,1%) dan mannen (24,3%).
 • In Brussel: 40,5% van de respondenten, waarvan meer vrouwen (44,4%) dan mannen (37,5%).

Vrouwen moeten zich veilig kunnen voelen. Stalking, intimidatie, fysieke agressie of seksuele agressie. Het kan niet en het hoort niet.” zegt minister van Gelijke Kansen Gwendolyn Rutten. “De voorbije jaren hebben we sterk ingezet om het melden van huiselijk geweld of ook grensoverschrijdend gedrag makkelijker te maken. De mogelijkheden om dit soort geweld te melden zijn vergroot en de drempels zijn verlaagd. We zetten ook extra in op psychologische bijstand voor wie iets meemaakt. Het zijn belangrijke inspanningen om deze cijfers te doen dalen. Toch zijn we ons bewust van het hoge ‘dark number’ en de enorme lijdensweg die voorafgaan aan het effectief durven melden. Al deze mannen en vrouwen mogen weten dat wij aan hun kant staan.” Rutten is positief dat ook de Federale overheid dit probleem hoog op de agenda heeft gezet. “De hervorming van het seksueel strafrecht en de verstrenging van de straffen voor verkrachting zijn belangrijke stappen. Hopelijk zien we dat deze inspanningen dit cijfer de komende jaren laten dalen.”

Het bespreken van maar ook klacht indienen bij geweld, in welke vorm dan ook, is bijzonder belangrijk. Steeds meer mensen vinden gelukkig de weg naar hulplijnen, waaronder de professionele hulplijn 1712. De voorbije jaren hebben we dan ook extra geïnvesteerd in campagnes rond bekendheid van de hulplijnen, ook de openingsuren konden uitgebreid worden. Niemand mag twijfelen of zich schamen om geweld te bespreken en klacht in te dienen. Enkel op die manier kan er actie ondernomen worden om het geweld een halt toe te roepen. Recent besliste de Vlaamse Regering nog om de dagprijs in voor een verblijf in een vluchthuis tijdens de eerste drie maanden niet meer aan te rekenen aan slachtoffers. Vrouwen of mannen die door intrafamiliaal geweld niet langer thuis kunnen wonen, kunnen tijdelijk een onderkomen vinden in een vluchthuis of beveiligde opvang.

Minister van Welzijn Hilde Crevits: “Gendergerelateerd geweld kan absoluut niet, in geen enkele vorm. Dat geldt trouwens voor elke vorm van geweld. Gelukkig vinden steeds meer mensen de weg naar onze hulplijnen, waaronder 1712. Deze studie is bijzonder waardevol om mee aan de slag te gaan, op die manier kunnen we gerichte maatregelen nemen, die op maat zijn van de doelgroepen die geconfronteerd worden met gendergerelateerd geweld. Ook voor toekomstig beleid zullen de resultaten van dit onderzoek een belangrijke bron zijn.”

Vlaams minister van Justitie en Handhaving Zuhal Demir: “Elk slachtoffer is er een te veel en moeten we vanuit de overheid zo goed mogelijk bijstaan. Vlaanderen investeert daar meer in dan ooit tevoren. Wel kan vastgesteld worden dat de cijfers in Vlaanderen gunstiger zijn dan in de andere landsdelen. De studie toont ook aan hoe dat komt: welvaart en welzijn gaan hand in hand. Daar waar een betere economische situatie is, met een hogere graad van werkenden, minder mensen met een arbeidsongeschiktheid, daar ligt het cijfer lager. En dat is in Vlaanderen. En dat is helemaal geen leedvermaak ofzo, dat zijn de feiten. Hoe meer inzetten op onze welvaart, hoe sterker het welzijn van de bevolking zal verbeteren

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder