Sla navigatie over

20% minder controles op bewoonbaarheid van woningen in centrumsteden

In alle Vlaamse provincies nam het aantal controles op de geschiktheid van woningen de laatste jaren af. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Mercedes Van Volcem (Open Vld) opvroeg bij minister van Wonen Matthias Diependaele. Vooral centrumsteden en provincies Limburg en Oost-Vlaanderen kenden een sterke daling van het aantal controles, met respectievelijk 20%, 25% en 23%. “De verplichtingen waaraan woningen moeten voldoen worden ieder jaar strenger. Begin 2020 kwam daar de installatie van rookmelders bij. Je zou dan ook verwachten dat er, in plaats van minder controles op de bewoonbaarheid van woningen, net meer uitgevoerd worden”, zegt Mercedes Van Volcem.

Wie in Vlaanderen een woning bouwt, renoveert of verhuurt moet met heel wat zaken rekening houden. Zo is vanaf 1 januari 2020 de plaatsing van rookmelders in alle Vlaamse woningen verplicht. Woningcontroleurs die zijn aangewezen door de burgemeester of het agentschap Wonen Vlaanderen voeren deze woningkwaliteitscontroles uit. Zo’n onderzoek gebeurt bijvoorbeeld naar aanleiding van een aanvraag voor huursubsidie of in een procedure tot ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring.

Uit het antwoord van de minister kunnen we afleiden dat er in 2018 in alle Vlaamse provincies minder controles op de geschiktheid van woningen gebeurden dan in 2014. Vooral provincies Limburg en Oost-Vlaanderen mogen opvallende dalingen op hun naam zetten; zij evolueren respectievelijk van 1340 naar 1005 controles (-25%) en van 3453 naar 2649 controles (-23%).

“Deze cijfers maken me ongerust. Op 4 jaar tijd is het aantal controles in elke provincie gedaald. Tezelfdertijd komen er steeds meer verplichtingen bij waaraan woningen moeten voldoen, zoals bijvoorbeeld de installatie van rookmelders. Ik verwacht dan ook dat men meer controles op de bewoonbaarheid van woonsten uitvoert, en niet minder. Want wanneer de kans op controle niet hoog genoeg ligt, zullen verhuurders of eigenaars niet de moeite nemen hun woning in regel te stellen. En met de noodzakelijke aanwezigheid van rookmelders valt niet te lachen. Het is al vaak aangetoond dat zij levens kunnen redden”, aldus Vlaams Parlementslid Mercedes Van Volcem (Open Vld).

Van Volcem spitste zich ook specifiek toe op hoe de evolutie eruitziet in de centrumsteden. Die cijfers tonen aan dat het aantal controles er gemiddeld genomen met 20% daalde. Van de 13 centrumsteden kenden enkel Brugge, Mechelen en Roeselare een stijging. Verder valt op dat in 2014 29% van de gecontroleerde woonsten ongeschikt verklaard werd, terwijl dit in 2018 opliep tot 37%.

Mercedes Van Volcem besluit: “Wanneer bij een lager aantal gecontroleerde woningen evenveel woonsten in gebreke blijven als daarvoor, weten we dat er iets aan schort. Veel mensen verblijven in erbarmelijke omstandigheden, vooral in centrumsteden. Daar moeten we paal en perk aan stellen. En dat kan alleen maar door de druk op vooral huisjesmelkers via controles te blijven opvoeren. Laat ons daar dan ook blijvend op inzetten als sluitstuk van ons Vlaams woonbeleid.”

In de periode 2014-2018 voerden de woningcontroleurs van Wonen Vlaanderen ongeveer 60.000 conformiteitsonderzoeken uit. Daarvan resulteerden er circa 14.000 in een ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring.

 

2014 2015 2016 2017 2018
Provincie Totaal O/OB Totaal O/OB Totaal O/OB Totaal O/OB Totaal O/OB
Antwerpen 4297 1290 3899 849 3071 860 2881 676 3634 764
Limburg 1340 316 1206 254 1243 243 1132 209 1005 244
Oost-Vlaanderen 3453 684 3743 912 3273 702 3035 643 2649 978
Vlaams-Brabant 2015 482 2483 271 1538 305 1807 268 1620 505
West-Vlaanderen 2281 568 2248 467 1795 374 2125 563 2264 812
13386
Centrumstad
Aalst 259 48 280 33 346 67 313 32 217 46
Antwerpen 2609 1053 2251 609 1704 669 1532 631 2063 488a
Brugge 137 35 132 38 116 61 180 126 182 59
Gent 101 334 101 599 100 562 118 514 84 16
Genk 1287 20 1649 36 1168 51 1098 29 843 622
Hasselt 234 100 184 47 201 64 136 55 130 21
Kortrijk 221 42 205 35 196 105 221 129 214 64
Leuven 865 167 1443 58 550 291 834 455 656 282
Mechelen 233 63 194 28 188 100 124 78 240 77
Oostende 571 85 726 80 514 206 549 254 556 321
Roeselare 103 6 103 19 78 30 78 33 232 26
Sint-Niklaas 343 63 368 57 226 89 180 91 138 52
Turnhout 181 56 198 73 107 49 149 67 178 33
Totaal centrumsteden 7144 2072 7834 1712 5494 2344 5512 2494 5733 2107
Totaal andere steden
en gemeenten
6242 1268 5745 1041 5426 140 5468 -135 5439 1196
Totaal 13386 3340 13579 2753 10920 2484 10980 2359 11172 3303

 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder