Sla navigatie over

200.000 gehandicaptenparkeerkaarten van overledenen in omloop

Personen met een beperking kunnen een parkeerkaart aanvragen waarmee ze op gehandicaptenparkeerplaatsen kunnen parkeren of gratis van bepaalde parkings mogen gebruik maken. Deze kaarten zijn enkel onbeperkt geldig indien het een levenslange invaliditeit betreft. Ze moeten na het overlijden of wanneer ze vervallen zijn, worden teruggestuurd naar de Directie-Generaal Personen met een handicap.

 

Fraudegevoelig systeem: 200.000 kaarten van overledenen in omloop

Dit systeem is volgens Kamerlid Van Quickenborne fraudegevoelig: “Burgers parkeren met een gehandicaptenkaart zonder dat de persoon in kwestie zelf in de auto wordt vervoerd, kaarten worden doorgegeven, ze worden nagemaakt, of na het overlijden van de persoon met een beperking nooit teruggestuurd. Dit misbruik is niet alleen frauduleus, het is ook verwerpelijk en asociaal gezien de fraudeurs gehandicapten die echt een parkeerplaats nodig hebben, hun plaats ontzeggen.”

 

Uit een recente parlementaire vraag van Kamerlid Winckel (PS) blijkt dat er vandaag 200.000 parkeerkaarten circuleren van invaliden die in de afgelopen 25 jaar overleden zijn. Deze kaarten werden, bewust of onbewust, nooit teruggestuurd. Uit een parlementaire vraag van Kamerlid Flahaux (MR) blijkt dat er volgens de FOD Sociale Zekerheid in totaal 330.000 gehandicaptenparkeerkaarten in omloop zijn.

 

Aanpak met GAS en streepjescodes

Van Quickenborne ondervroeg staatssecretaris voor Personen met een beperking Elke Sleurs over de problematiek. “Tot op heden is het controleren van de gehandicaptenparkeerkaarten geen prioriteit voor justitie of politie. Daarom dat we sinds februari van dit jaar in Kortrijk werken met GAS-boetes. Onze GAS-ambtenaren en politiemensen verbaliseren nu actief chauffeurs die zonder kaart op een gehadicaptenplaats parkeren.”

 

Die Kortrijkse GAS-aanpak werpt nu al haar vruchten af: tussen 1 februari en 9 juli werden er 180 vaststellingen gedaan. Ter vergelijking: in heel het jaar 2014, toen enkel de politie kon optreden, werden er slechts 92 pv’s opgesteld.

 

Maar chauffeurs die misbruik maken van de gehandicaptenkaart glippen nog steeds door de mazen van het net. “Daarom stelde ik aan staatssecretaris Sleurs voor om ‘intelligente’ parkeerkaarten te introduceren met een QR- of streepjescode. Politie of GAS-ambtenaren kunnen de parkeerkaarten dan scannen en controleren of de desbetreffende kaart nog geldig is. Parkeren met de kaart van een overledene wordt dan onmogelijk.” Volgens het Kamerlid moeten de boetes voor misbruik hoog genoeg zijn: “Overtreders mogen de boete niet als een duur uitgevallen parkeerticket beschouwen.”

 

Staatssecretaris Sleurs liet na de vraag van Van Quickenborne in de Kamercommissie Sociale Zaken weten dat ze geïnteresseerd is in deze piste. Ze wil dit voorstel eventueel meenemen bij de opmaak van het lastenboek voor de aanmaak van nieuwe parkeerkaarten. Haar kabinet zal een werkbezoek aan Kortrijk brengen om de aanpak te bestuderen. Tot slot komt er in het najaar een studie over  de buitenlandse aanpak van de problematiek.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder