Sla navigatie over

210 laadinfrastructuurprojecten krijgen groen licht

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters keurde 210 projecten goed waarmee ruim 9800 extra laadpaalequivalenten uitgerold zullen worden over Vlaanderen binnen deze projectcall. “De projectoproep voor semi-publieke laadinfrastructuur op privaat domein was een groot succes”, aldus minister Peeters. “Oorspronkelijk hadden we, op basis van de projectoproepen van de voorgaande jaren, 3 miljoen euro voorzien. Er werden maar liefst 210 projecten ontvankelijk verklaard en definitief goedgekeurd, goed voor 8,2 miljoen euro.” De Vlaamse regering keurde vrijdag jongstleden op vraag van minister Peeters een verhoging van het bedrag van de projectcall goed binnen haar eigen middelen.   

Elektrisch rijden zit in de lift 

Dat blijkt ook uit de resultaten van de projectoproep voor semi-publieke laadinfrastructuur.

“Straks worden er 210 projecten uitgerold over gans Vlaanderen, met een mooie spreiding ook.  Het grote succes van de oproep toont ook een mental shift richting elektrisch rijden”, aldus minister Peeters.

In totaal met de andere recente call erbij geteld, zorgt dat voor minsten 11.000 extra laadequivalenten de volgende jaren.

De toekomt is duurzaam 

De 9.798 extra publiek toegankelijke laadpaalequivalenten uit deze call zullen binnen de 2 jaar geïnstalleerd worden.

Vlaams minister Lydia Peeters: In het eerste klimaatdebat van De Standaard waar het thema transport aanbod kwam, zei een CEO van een groot automerk dat ze nu resoluut kiezen voor volledig elektrische wagen. M.a.w. de autosector, een cruciale stakeholder, kiest resoluut voor vergroening en neemt mee verantwoordelijkheid. De Europese Commissie met haar Green Deal en Fitfor55 is duidelijk  in welke richting ze met Europa wil evolueren. Verder waren we deze zomer  we allemaal getuige van wat de klimaatverandering kan betekenen. 3 verschillende stakeholders die één zaak gemeen hebben: klimaatverandering is nu -de switch is nodig en dit zal een inspanning zijn van iedereen.

Binnen minister Peeters haar beleidsdomein is duurzaamheid één van haar 3 prioriteiten (naast fiets en verkeersveiligheid) en beschikt ze over diverse tools waarmee verandering kan worden gefaciliteerd en bewerkstelligd. Clean Power for Transport is daar één van. Zo ook de transitie naar elektrificatie van het wagenpark te ondersteunen door te zorgen dat er voldoende aanbod van laadinfrastructuur is.  “Mijn ambitie is nu wel stilaan gekend: 30.000 extra CPE tegen 2025. 11.000 laadequivalenten waarvan 9800 semi-publieke zullen de volgende jaren oppoppen in het straatbeeld: bij kleine handelaars, aan grote supermarkten, op grote bedrijfsparkings op centrale strategisch gelegen locaties. Dat stemt me tevreden. In the mindset is elektrisch rijden straks het nieuwe normaal”, duidt minister Peeters.

Vlaams minister Lydia Peeters: “We staan voor enorme maatschappelijke en klimaatuitdagingen. Kiezen voor duurzaamheid in relatie tot innovatie is de toekomst, ook op het vlak van de mobiliteit. Als we willen dat meer mensen kiezen voor een elektrische wagen, moeten we de zekerheid bieden om altijd nabij te kunnen laden. Nabijheid, bereikbaarheid en vertrouwen zijn hier de kernwoorden Ik ben dan ook tevreden dat de volgende 2 jaar overal in Vlaanderen laadpalen bijkomen, dat stemt me hoopvol.”

Innovatieve ondernemers 

Vele spelers die in augustus hun projectvoorstel indienden, willen nog dit najaar starten met de uitrol van de geplande laadinfrastructuur. Voor minister Peeters was het belangrijk om deze dynamiek niet te vertragen of te bemoeilijken. Onze bedrijven staan klaar. Vandaar dat het voor de minister essentieel was om in te spelen op de grote respons en aldus ook de nodige middelen intern te verschuiven en zo groen licht te kunnen geven voor deze goedgekeurde projecten.  

Diverse spelers, van de in augustus ingediende projecten staan te popelen om te starten met de uitrol van de geplande laadinfrastructuur.  Met de klimaattop van Glasgow indachtig wil ik vanuit mijn beleidsbevoegdheid zeker een bijdrage leveren samen met zoveel andere stakeholders. Duurzaamheid en innovatie zijn de sleutels voor de mobiliteit van morgen. Ik ben blij dat zovele innovatieve ondernemers samen met mij in deze strijd stappen”, besluit minister Peeters.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder