Sla navigatie over

242 uitzendkrachten aan de slag bij Vlaamse overheid

“Maar we moeten weten of ze tot kansengroepen behoren”

De Vlaamse overheid stelde tijdens de eerste 9 maanden van 2019 242 uitzendkrachten tewerk. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Bestuurszaken Bart Somers op een schriftelijke vraag van Open Vld-parlementslid Tom Ongena. “Het is een goede zaak dat de Vlaamse overheid en de lokale besturen gebruik kunnen maken van deze flexibele manier om mensen tewerk te stellen. Dit cijfer toont duidelijk aan dat er nood was bij de overheid om beroep te kunnen doen op interims”, zegt Tom Ongena. Hij vraagt wel dat Vlaanderen nagaat of deze werkkrachten ook effectief tot kansengroepen behoren of niet.

Vlaams Parlementslid Tom Ongena (Open Vld) stelde deze vraag naar aanleiding van het nieuwe decreet inzake de uitzendarbeid in de Vlaamse overheidsdiensten en de lokale besturen van 27 april 2018. Sindsdien kan de Vlaamse overheid een beroep doen op het tijdelijk inschakelen van extra werkkrachten.

Minister Bart Somers antwoordde dat er van januari tot en met september 2019 242 uitzendkrachten werkzaam waren bij de Vlaamse overheid: “Uit dit cijfer blijkt dat de overheid, hoewel het systeem nog niet zo lang actief is, direct op de kar is gesprongen van interims. Een goede zaak voor de overheid en de werkzoekenden.”

Kansengroepen of niet?

Er is op vandaag echter geen informatie beschikbaar over de diversiteit bij die interims. Minister Somers gaf in zijn antwoord aan te onderzoeken op welke manier diversiteitscijfers bij uitzendkrachten wel kunnen worden uitgewisseld met de Vlaamse administratie. Uiteraard moet de overheid de privacy te allen tijde respecteren. Een overheid die echter niet weet wie tot een kansengroep behoort, kan moeilijk positieve acties ontwikkelen om de instroomkansen van deze mensen te verhogen, zoals via interim.

Open Vld-parlementslid Tom Ongena: “Interimwerk blijkt steeds belangrijker om mensen te laten doorstromen naar vast werk. Zeker voor mensen uit kansengroepen is het een cruciale springplank naar een vaste job, ook bij de overheid. Het is dus positief dat de overheid interims inschakelt, maar het zou nog beter zijn als ze daarbij ook nagaat of men ook effectief mensen uit kansengroepen bereikt. Dit met de ambitie hen een faire kans te geven op structurele tewerkstelling bij de overheid. Op die manier kan deze laatste bijvoorbeeld ook betere maatregelen nemen om personen met migratieroots aan een job te helpen. Die nood is des te groter geworden nu uit de recentste werkloosheidscijfers blijkt dat deze groep het nog steeds moeilijk heeft om aan de slag te geraken.”

Alle entiteiten doen mee

Op basis van een korte bevraging bij de leidend ambtenaren van de verschillende departementen zouden er trouwens geen entiteiten zijn die weigeren een beroep te doen op uitzendkrachten. “Interims worden ingezet om de werkdruk voor de andere werknemers te ontlasten en de vlotte werking van de diensten te verzekeren. Het is belangrijk dat we flexibele werkvormen ondersteunen en zoveel mogelijk mensen naar werk begeleiden en hen de kans geven om door te groeien”, aldus Vlaams minister Bart Somers.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder