Sla navigatie over

27% meer zelfstandige moeders maken gebruik van gratis dienstencheques

Sinds 2006 hebben vrouwen die als zelfstandige werken na hun bevallingsrust recht op gratis dienstencheques waarmee ze huishoudhulp kunnen krijgen wanneer ze hun zelfstandige activiteit hervatten. Oorspronkelijk moesten ze deze cheques zelf aanvragen, maar sinds 2017 worden de dienstencheques automatisch toegekend. Uit cijfers die Vlaams Parlementslid Tom Ongena (Open Vld) hierover opvroeg blijkt dat er de laatste jaren een mooie stijging was van het aantal gebruikers van deze dienstencheques (+27,3%).

Moeders die na hun bevallingsrust terug aan de slag willen als zelfstandige hebben recht op 105 gratis dienstencheques. Sinds 2017 moeten ze hiervoor geen aanvraag meer indienen maar controleren de sociale verzekeringsfondsen zelf de voorwaarden en nemen ze contact op met de zelfstandige met de vraag of ze gratis dienstencheques wil. Indien de zelfstandige hierop ingaat worden de cheques automatisch bezorgd. “Voordien waren niet alle zelfstandige vrouwen op de hoogte van deze maatregel”, aldus Open Vld-parlementslid Tom Ongena. “Het is dan ook een goede zaak dat ze nu automatisch op de hoogte worden gesteld van hun recht op dienstencheques na de bevallingsrust zodat ze ondersteund worden wanneer ze hun zelfstandige activiteit hervatten.”

Stijging gebruik

Sinds deze automatisering is er een duidelijke stijging merkbaar in het aantal actieve gebruikers. Zo maakten in 2019 15.488 zelfstandige moeders gebruik van de dienstencheques. Dit is een stijging van 27,3% tegenover 2017, toen er nog geen automatische toekenning was. Ook het totaal aantal uitgegeven en effectief gebruikte dienstencheques voor moederschapshulp steeg in die periode met respectievelijk 10,7% en 11,8%.

Impact coronacrisis

Na de jaarlijkse stijging van gebruikers was er in 2020 een daling van 4,3%. Ook het aantal uitgegeven en effectief gebruikte dienstencheques daalde vorig jaar. Het aantal omgeruilde dienstencheques steeg wel licht. Tijdens de coronacrisis werd er in het algemeen minder gebruikgemaakt van dienstencheques, wat ook een mogelijke verklaring biedt voor deze dalingen.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder