Sla navigatie over

30 000 vluchtelingenkinderen vermist in Europa

Tussen 2014 en 2017 zijn meer dan 30 000 kinderen vermist geraakt na hun aankomst in Europa. Dat maakt Missing Children Europe vandaag bekend, samen met de resultaten van hun INTERACT project, een project dat sinds oktober 2018 in 6 Europese lidstaten liep met als doel te kijken hoe vlot de samenwerking tussen bevoegde diensten verloopt wanneer niet-begeleide minderjarige vluchtelingen in Europa vermist geraken. Europees Parlementslid Hilde Vautmans (Open Vld, Renew Europe), voortrekker van de problematiek van vermiste kinderen in migratie in het Europees Parlement, is geschokt over het dramatisch cijfer en vindt dat we lessen moeten trekken uit het project. 

Europees Parlementslid Hilde Vautmans (Open Vld, Renew Europe), co-voorzitter van de Intergroep Kinderrechten in het Europees Parlement: Tussen 2014 en 2017 zijn in Europa 30 000 kinderen in migratie vermist geraakt. In 2016 kwam Europol reeds met het alarmerende nieuws dat er 10 000 niet-begeleide minderjarige vluchtelingen vermist waren in Europa. De cijfers die we vandaag kennen, zijn drie keer zo hoog. Voor België kreeg Child Focus in de periode 2014-2019 een 430-tal* nieuwe meldingen van verdwijningen van niet-begeleide minderjarige vluchtelingen. Het is hallucinant dat zoveel kinderen die hopen op een beter leven in Europa, bij ons onder de radar verdwijnen!”

“Het INTERACT project van Missing Children Europe, waar voor België o.a. Child Focus, Minor Ndako en Fedasil aan deelnamen, is bijzonder interessant. In 6 Europese landen – in Griekenland, Italië, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en België – werden simulaties gehouden waarbij ngo’s, migratieautoriteiten, politiediensten en lokale autoriteiten samenwerkten om de fictieve verdwijning van twee kinderen – Abena en Qiro – op te lossen. Voor het eerst hebben tientallen belanghebbenden in Europa gesimuleerd wat de oorzaken kunnen zijn voor de verdwijning van een niet-begeleide minderjarige vluchteling wanneer zij in Europa zijn aangekomen. Men heeft de procedures onder de loep genomen, gekeken of die goed werken en of ze punctueel gevolgd worden. Daarnaast hebben ze ook de samenwerking over de grenzen heen bekeken en blijkt dat die tekortschiet. Uit het project concludeert men dat als men de bestaande procedures beter had gevolgd, als men over de grenzen heen beter had samengewerkt en de bestaande hulpmiddelen zoals de 116 000 hotlines meer had gebruikt, men had kunnen vermijden dat de kinderen verdwenen en in de handen van mensensmokkelaars terechtkwamen. Voor alle deelnemende landen worden specifieke aanbevelingen gedaan. Zo ook voor België, waar men hamert op het belang van de snelle aanduiding van een voogd en de noodzaak aan een centrale database met gegevens over vermiste kinderen. Ik roep alle lidstaten, inclusief België, op om lessen te trekken uit dit project en gevolg te geven aan de aanbevelingen van Missing Children Europe. Men mag denken over migratie hoe men wil, maar kinderen moet men uit de handen van de mensensmokkelaars halen” besluit Vautmans.  

*Cijfers Child Focus (2014: 24; 2015: 36; 2016: 116; 2017: 124; 2018: 128)

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder