Sla navigatie over

30 miljoen euro aan erfgoedpremies voor Vlaamse centrumsteden

De Vlaamse overheid kende de centrumsteden dit jaar maar liefst 30 miljoen euro aan erfgoedpremies toe. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele op een schriftelijke vraag van Open Vld-parlementslid Mercedes Van Volcem. De top drie bestaat uit Antwerpen, Mechelen en Gent. Zij torenen ver boven de rest uit. Tussen 2014 en 2020 ontving elk van deze steden in totaal 37 à 39 miljoen euro. “Dat Antwerpen en Gent de lijst aanvoeren, mag niet verbazen. Het is Mechelen dat opvalt met een tweede plaats”, zegt Mercedes Van Volcem.

De Vlaamse Regering keurde in september een besluit over de procedures voor erfgoedpremies een eerste keer principieel goed. De nieuwe regels moeten leiden tot een snellere en meer betrouwbare financiële steun bij onderhoud en restauratie. Vlaams Parlementslid Mercedes Van Volcem (Open Vld) vroeg zich af welk bedrag de Vlaamse overheid de afgelopen jaren aan erfgoedpremies uitbetaalde. Uit het antwoord van de minister leiden we af dat de centrumsteden in 2020 bijna 30 miljoen (29.737.348,4) euro aan erfgoedpremies ontvingen.

Wanneer we alle centrumsteden apart onder de loep nemen, merken we tussen 2014 en 2020 grote verschillen op in de ontvangen bedragen. Antwerpen, Mechelen en Gent kregen de afgelopen jaren niet minder dan 39,4 miljoen, 38,3 miljoen en 36,9 miljoen euro aan erfgoedpremies.

In tweede orde volgen Genk, Brugge en Leuven. Zij zagen respectievelijk 17,2 miljoen, 16,9 miljoen en 12,9 miljoen euro aan premies op hun rekening gestort. Tot slot hebben we Kortrijk (8,4 miljoen euro), Hasselt (8), Aalst (5,8), Turnhout (2,4), Roeselare (1,9), Oostende (1,9) en Sint-Niklaas (1).

In de periode 2014-2020 werden voor de centrumsteden in totaal 75 premiedossiers geweigerd. De redenen hiervoor zijn:

  • Er is geen goedgekeurd beheersplan (25 weigeringen)
  • Er werd al gestart met de werken alvorens de toekenning van de premie (17 weigeringen)
  • De werken komen niet in aanmerking voor een erfgoedpremie (15 weigeringen)
  • Het aanvraagdossier is onvolledig (6 weigeringen)
  • Er kan maar één aanvraag per jaar worden ingediend (5 weigeringen)
  • De waarborg voor een vakkundige uitvoering wordt onvoldoende geacht (4 weigeringen)
  • Een expliciete vraag om het premiedossier in te trekken (enkele weigeringen)

“De onroerend erfgoedsector trof de afgelopen maanden de nodige veiligheidsmaatregelen zodat elke Vlaming veilig kan genieten van ons waardevol erfgoed. Toch leden de bezoekersaantallen erg onder de coronacrisis en de daaraan gekoppelde maatregelen. Ik hoop dat 2021 beterschap brengt. Als schepen in de historische stad Brugge wil ik jong en oud warm maken voor ons onroerend erfgoed en het maatschappelijk draagvlak voor erfgoed vergroten. De erfgoedpremie kan daarbij helpen door restauraties beter en sneller te laten verlopen. Zo tonen we ook in de 21ste eeuw het belang van erfgoed aan”, besluit Mercedes Van Volcem.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder