Sla navigatie over

32 steden en gemeenten ondertekende al het charter ‘Masterplan Toegankelijke haltes’

Toegankelijkheid van halte-infrastructuur voor mensen met een beperking is een belangrijk aandachtspunt voor Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. Daarom lanceerde ze vorig jaar het Masterplan Toegankelijkheid. Ondertussen hebben al 32 steden en gemeente het Mobiliteitscharter ondertekend, dat maakt minister Peeters bekend in de Commissie Mobiliteit van het Vlaams Parlement. “Mensen met een beperking of ouderen die slecht ter been zijn, moeten zich ook met het openbaar vervoer kunnen verplaatsen. Het toegankelijk maken van haltes is hierbij cruciaal en daarvoor is een proactieve samenwerking met lokale besturen essentieel. Een warme oproep aan alle steden en gemeenten om het charter te ondertekenen”, duidt minister Peeters.

De toegankelijkheidscijfers van alle geïnventariseerde haltes in Vlaanderen zijn niet goed. Midden oktober 2021 was slechts 13,3% van de haltes, die worden bediend door het reguliere stads- en streekvervoer, toegankelijk voor personen met een motorische beperking. Voor personen met een visuele beperking lag dat cijfer nog lager op 6,4%.

“Om die cijfers omhoog te krijgen, maak ik van toegankelijke haltes een prioriteit voor het Agentschap Wegen en Verkeer en voorzie ik subsidies voor lokale besturen voor hun haltes langs gemeentewegen. 62% van de huidige haltes ligt langs gemeentewegen. De lokale besturen zijn dan ook dé partner in de aanpak van de (her)aanleg van toegankelijke haltes en krijgen ondersteuning vanuit Vlaanderen”, aldus minister Peeters.

Voor de eerste lichting van het Coachingtraject hebben zich 26 lokale besturen aangemeld.

“Deze gemeenten worden nu één jaar lang door Inter begeleid bij de opmaak van een actieplan om gestructureerd te werken aan de uitrol van toegankelijke haltes langs gemeentewegen. Hier wordt bijzondere aandacht besteed aan de inbreng van plaatselijke ervaringsdeskundigen”, vertelt minister Peeters. “Zij kunnen ook op financiële steun vanuit Vlaanderen rekenen. Zo voorzien we een subsidie van 5.000 euro per halte die ofwel toegankelijk aangelegd of heringericht wordt. Om best practices in de kijker te zetten, organiseren we ook een tweejaarlijkse prijs voor lokale besturen die een verdienstelijke inspanning hebben geleverd.”

Verkeersveiligheid en een vlotte mobiliteit voor elke weggebruiker primeert. Ook hier kijken we naar de nieuwe bestuurlijke aanpak MIA – Mobiliteit Innovatief Aanpakken. Zo zal er binnen het wetenschappelijk luik van de MIA-proeftuin in Limburg gestart worden met een burgerplatform in 5 gemeenten, waarop burgers knelpunten o.a. over de toegankelijkheid en inrichting van haltes kunnen melden. Na een evaluatie van dit proefproject zal gekeken worden of dit platform uitgerold worden of geïntegreerd worden in het Meldpunt Wegen.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder