Sla navigatie over

40 extra opvangplaatsen voor jongeren in een crisissituatie

Daarnaast zijn er enkele stedelijke projecten, goed voor 1.2 miljoen euro, die ook voor 50 extra plaatsen zullen zorgen, zij het dan voor zware hulpgevallen. Tenslotte belooft de minister het nieuwe decreet over integrale jeugdhulp (met een unieke toegangspoort voor jongeren) en de intersectorale samenwerking te evalueren.

Martine Taelman drong echter nog aan bij de minister om vlug een overleg te organiseren met de jeugdrechters: “De aangekondigde maatregelen zijn welkom maar niet snel genoeg. Als er zich morgen een nieuwe crisissituatie voordoet, moeten de jeugdrechters duidelijk weten welke oplossingen voorhanden zijn. Jeugdrechters moeten in staat gesteld worden om  jongeren in crisissituaties door te verwijzen naar geschikte opvangplaatsen op maat van de jongere.“

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder