Sla navigatie over

5 maatregelen die de zelfstandigen ten goede komen.

De patronale bijdrage werkgevers vermindert.

Vanaf 1 april zijn de patronale bijdragen voor werkgevers verminderd. Concreet wilt dit zeggen dat zowel voltijdse als deeltijdse krachten goedkoper worden om aan te werven en in dienst te houden. Het faciaal tarief van de werkgeversbijdrage is van 33 naar 30 procent gedaald en in 2018 zal het zelfs gedaald zijn tot 25%.

Daling werkgeversbijdrage

Door deze maatregel, zullen de sociale kosten verminderen. Omwille van de lagere lonen, zullen er meer jobs gecreëerd worden voor laaggeschoolden. Het doel is om de werkloosheid te verminderen.

Vereenvoudigde berekeningen

Dankzij de vereenvoudigingen van de sociale bijdragen, wordt België interessanter voor buitenlandse investeerders. Ze kunnen namelijk sneller zien hoeveel ze exact moeten betalen.

Ondersteuning eerste aanwerving

Om KMO’s en zelfstandigen te helpen, wordt er voortaan ondersteuning gegeven bij een eerste aanwerving. Bij een eerste aanwerving van een medewerker, zullen de werkgeversbijdragen wegvallen als aan alle voorwaarden voldaan is.

Ondersteuning social profitsector

Voor de social profitsector zullen de lasten verminderen. Concreet betekent dit dat er extra personeelsleden aangeworven kunnen worden in bijvoorbeeld ziekenhuizen, cultuurcentra, rusthuizen of beschutte werkplaatsen. Elke werkgever die tot de social profitsector behoort, heeft daarenboven recht op een forfaitaire vermindering van RSZ bijdragen. 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder