Sla navigatie over

54% van de bebossing tijdens het plantseizoen 2020-2021 gebeurde in landbouwgebied, slechts 35% in bos- en natuurgebied

Bart Van Hulle: “Bebos eerst in bos- en natuurgebied, laat vruchtbaar landbouwgebied zoveel mogelijk aan de landbouwers”

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) beboste tijdens het plantseizoen 20-21 205 hectare. Dat is 2,5 keer meer tegenover de drie vorige plantseizoenen. Meer dan de helft van die nieuwe bebossing door ANB gebeurde echter op landbouwgrond (111 hectare). “Dat er meer bebost wordt, is zeer goed. Maar de Vlaamse overheid zou dit best eerst doen in
natuur- en bosgebied”, vindt Van Hulle. “Het kan immers niet de bedoeling zijn om vruchtbaar landbouwareaal verloren te laten gaan op een moment dat de grondprijzen de pan uitswingen en jonge boeren meer dan ooit worstelen om betaalbare landbouwgrond te vinden.”

ANB beboste tijdens het plantseizoen 20-21 meer op landbouwgrond dan in bos- en natuurgebied. De hoeveelheid nieuwe bosaanplant op landbouwgrond verdriedubbelde tegenover de drie vorige plantseizoenen: 111 hectare tegenover gemiddeld 35 hectare. De hoeveelheid nieuwe bosaanplant in natuur- en bosgebied nam daarentegen slechts toe van een gemiddelde van 42 hectare in de plantseizoenen 17-18, 18-19 en 19-20 naar 71 hectare in het plantseizoen 20-21. Dat is niet eens een verdubbeling.

In de afgelopen tien jaar is er in onze beschermde Natura 2000-gebieden meer bos omgezet in natuur (710 hectare) dan dat er natuur werd omgezet in bos (530 hectare). Een mogelijke verklaring hiervoor is dat er bos werd gekapt voor omzetting in heidelandschap. Open Vld-parlementslid Bart Van Hulle pleit nu voor een optimalisatieoefening binnen de gronden die bestemd zijn voor natuur: “Eén derde van als bos bestemd gebied is niet bebost: 14.550 hectare op een totaal van 43.350 hectare. Daar zijn dus nog enorme mogelijkheden voor extra bebossing.” Dat is bovendien in lijn met het Vlaamse Regeerakkoord dat stelt om eerst en vooral in te zetten op de bebossing van niet-beboste maar wel als bos bestemde gebieden. Ook in natuurgebieden zijn nog veel gronden beschikbaar voor bebossing.

Van Hulle: “Nieuwe bosaanplant door de Vlaamse overheid zou dus eerst in bos- en natuurgebied moeten gebeuren en niet op landbouwgrond. Onze landbouwsector moet zoveel mogelijk kansen krijgen om zich op die grond te ontwikkelen.” We mogen niet vergeten dat de sector zorgt voor een tewerkstelling van meer dan 150.000 mensen en een positief exportoverschot van 6,3 miljard euro. Vandaag staat ze echter voor enorme uitdagingen inzake ruimtegebruik.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder