Sla navigatie over

553 miljoen euro voor nieuw Vlaams beleid in 2016

In het debat over de Septemberverklaring in het Vlaams Parlement, juichte Bart Somers de positieve toon toe van de minister-president. "Geen bangmakerij of doemdenken. Geen defaitisme. Maar hoop en vertrouwen. Goesting. Dat vooruitgangsoptimisme, mijnheer de minister-president, steunen wij als Open Vld volmondig. Pessimisme leidt enkel tot onmacht. Optimisme tot wilskracht. Samen met u kijken we vol vertrouwen naar de toekomst,” zegt Somers.

Investerings- en hervormingsregering

Dat positivisme vertaalt zich ook in concrete daden. “De Vlaamse regering is een investerings- en hervormingsregering. In 2016 wordt maar liefst 553 miljoen euro uitgetrokken voor nieuwe beleidsmaatregelen,” aldus Somers. Dat de regering volgend jaar 553 miljoen euro kan uittrekken, komt doordat ze bij het begin van de legislatuur resoluut gekozen heeft voor besparingen en hervormingen. “Deze keuze loont. 2016 is het jaar van de ommekeer. Voor elke euro die ze extra bespaart, geeft ze 10 euro uit voor nieuw beleid.”

Waarom wachten met vergroening autofiscaliteit?

Somers verdedigt ook de vergroening van de autofiscaliteit. “De Vlaamse regering gebruikt haar fiscale bevoegdheden om het gedrag van mensen te sturen richting minder vervuiling,” zegt Somers. Hij is daarom verbaasd dat de oppositie zich verzet tegen deze maatregel en spreekt zelfs van een nieuw soort socialsme: het ‘dieselsocialisme’. “Als je al 90% van de wagens kan vergroenen, waarom zou je dan wachten?”

Vlaanderen moet vluchtelingen toekomst geven

In het vluchtelingendossier speelt Vlaanderen een cruciale rol. “Federaal geeft deze mensen papieren, Vlaanderen moet ze een toekomst geven,” zegt Somers. “Niet door ze afhankelijk te houden van een uitkering, maar door deze mensen vanaf dag één bij de hand te nemen en te begeleiden naar een job.” Daarom vraagt Somers om na te gaan of we de bestaande instrumenten, zoals taal- en inburgeringscursussen, niet sneller moeten inzetten. 

Klik op de link hieronder om de volledige toespraak te lezen.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder