Sla navigatie over

600 euro extra voor laagste lonen met jobbonus

Na een eerder akkoord bij de begrotingsopmaak in september, heeft de Vlaamse regering de jobbonus nu ook uitgewerkt in een voorontwerp van decreet. “In de toekomst zullen mensen met een laag loon elk jaar tot 600 euro extra verdienen. Werkgevers van hun zijde zullen dankzij deze prikkel openstaande vacatures dan weer makkelijker kunnen invullen”, verduidelijkt Vlaams minister Bart Somers  

De voorbije twaalf maanden ontving de VDAB bijna 338.000 vacatures, een stijging met maar liefst 40 procent op jaarbasis. Werknemers zijn met andere woorden massaal op zoek naar nieuwe werknemers, maar komen van een kale reis terug. Die krapte op de arbeidsmarkt kost ons elke dag opnieuw welvaart. De reden hiervoor is bekend. Onze lasten op arbeid liggen te hoog waardoor de kloof tussen werken en niet werken te groot is.

“Met de jobbonus brengt de Vlaamse regering hier verandering in. Die bonus kan mensen met een laag loon tot maar liefst 600 euro per jaar opbrengen. Een bedrag waarop de werkgever bovendien geen belastingen of sociale bijdragen moet betalen. Netto is op die manier écht netto én wordt ook nog eens in één keer uitbetaald. De jobbonus beloont op die manier zij die aan het werk gaan ook echt. Het maakt van de maatregel een enorm sterke financiële prikkel voor mensen om aan de slag te gaan”, zegt Bart Somers.

Jobbonus+

“De Vlaamse regering geeft bovendien niet enkel de loontrekkenden een duwtje in de rug. Daarnaast is er ook de jobbonus+ voor mensen die de stap zetten om zelfstandige te worden. Als je voordien in loondienst werkte en de sprong waagt kan je zo de eerste twee jaar rekenen op een premie van 600 euro”, vult Vlaams parlementslid Tom Ongena aan. “Zo wil de Vlaamse regering niet enkel het werken in loondienst, maar ook ondernemerschap actief aanmoedigen.”

Sociale maatregel

De jobbonus is bovenal een enorm sociale maatregel. Door de hoge lasten op arbeid, loont werken vandaag onvoldoende. Het resultaat is dat ook Vlaanderen zogenaamde working poor kent. Mensen die de mouwen willen opstropen maar op het einde van de maand toch nauwelijks rond komen. “De 50 euro extra die deze mensen ontvangen, kan voor hen een wereld van verschil maken”, aldus Ongena.

Eind volgend jaar zal de Vlaamse regering de jobbonus voor het eerst uitbetalen. Maar liefst 1 op de 4 of 716.000 Vlamingen zien zo een netto bonus op hun rekening verschijnen. Het is de beste stimulans om die werkzaamheidsgraad van 80% te bereiken.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder