Sla navigatie over

605 miljoen Vlaamse subsidies voor middenveld

Subsidies aan het middenveld waren in 2019 goed voor 605 miljoen euro. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Maurits Vande Reyde (Open Vld) opvroeg. Ze zijn met ruim 40 miljoen euro gestegen ten opzichte van 2018. Het gaat dan om subsidies voor werkingsmiddelen aan tal van vakbonds- en werkgeversorganisaties, welzijnsorganisaties, beroepsverenigingen en ziekenfondsen. In totaal zijn ze goed voor meer dan 300 verschillende uitgaven in de Vlaamse begroting. Weinig verrassend gaan de meeste subsidies naar het domein Welzijn.  

Ruim de helft van het totale aantal, 406 miljoen (67%), gaat naar organisaties die onder de koepel van de christelijke zuil vallen. Organisaties onder de socialistische koepel krijgen ongeveer 25 miljoen euro, de liberale zuil 8 miljoen euro.

In vergelijking met vorige berekeningsmethoden, zijn de werkingskosten van de zorgkassen niet opgenomen als middenveldsubsidie. Ook zijn er nog tal van werkingssubsidies vanuit de federale overheid. De hoeveelheid subsidiestromen ligt dus nog hoger.

“Wat deze cijfers vooral duidelijk maken, is de enorme versnippering aan subsidies richting het middenveld vanuit de Vlaamse begroting. Vanuit alle beleidsdomeinen worden subsidies voor werking en omkadering gegeven. Die streven uiteindelijk hetzelfde doel na en komen veelal binnen dezelfde (koepel)organisaties terecht. Het is een kluwen waar geen mens nog aan uit kan, onnodig complex en kostelijk. Het ene beleidsdomein weet niet wat het andere al geeft aan een specifieke organisatie”, zegt Vlaams Parlementslid Maurits Vande Reyde (Open Vld). “Hierdoor sluit je ook innovatie uit. Door de wirwar aan subsidies is het moeilijk voor verenigingen en ondernemingen buiten die koepelorganisaties om hetzelfde werk efficiënter te doen.”

De Vlaamse Regering heeft in haar regeerakkoord de creatie van een subsidiedatabank opgenomen. Die moet alle subsidies binnen de Vlaamse begroting, in totaal zo’n 3 miljard euro, in kaart brengen en dubbelstromen uitsluiten. Die subsidiedatabank is er vooralsnog niet. “Deze cijfers tonen aan dat er op korte termijn nood aan is”, aldus Vande Reyde. “Vlamingen hebben het recht om te weten waar hun belastinggeld juist naartoe gaat. Door opeenvolgende staatshervormingen en weinig transparante subsidies uit het verleden, is dat beeld nu heel erg troebel.”

  2016 2017 2018 2019
Financiën en Begroting 0 0 0 0
Internationaal Vlaanderen 4.868.034 7.481.204 6.274.124 5.052.735
Economie, Wetenschappen en Innovatie 10.366.189 16.288.489 13.908.317 15.240.933
Onderwijs en Vorming 564.549 574.534 567.760 570.072
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 402.486.585 398.038.775 419.287.718 562.181.683
Cultuur, Jeugd, Sport en Media 1.953.033 1.444.087 1.804.126 1.716.360
Werk en Sociale Economie 17.418.081 17.021.475 18.801.062 19.300.716
Landbouw en Visserij 556.993 430.683 513.728 384.462
Mobiliteit en Openbare Werken 92.491 286.817 125.799 243.426
Kanselarij en Bestuur 53.616 181.347 286.592 160.596
Omgeving 522.091 632.794 895.741 683.700
TOTAAL 438.881.662 442.380.203 462.464.969 605.534.683

Cijfers 2019 nader bekeken

Christelijke zuil: 406 miljoen euro

Socialistische zuil: 24,9 miljoen euro

Liberale zuil: 8,4 miljoen euro

 

Beweging.net (o.a. ACV): 396 miljoen euro

Unizo: 9,4 miljoen euro

VOKA: 7,4 miljoen euro

ABVV: 2,2 miljoen euro

Boerenbond: 829.000 euro

ACLVB: 866.000 euro

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder