Sla navigatie over

63.000 nieuwkomers oefenden het afgelopen half jaar Nederlands dankzij Plan Samenleven

Op zes maanden tijd wisten 92 lokale besturen maar liefst 63.000 oefenkansen Nederlands – mini taalbadjes – voor anderstalige nieuwkomers te creëren. De stad Lier nodigde Vlaams minister Bart Somers uit om de unieke manier te komen ontdekken waarop zij dit aanpakken. Samen met 14 nieuwkomers nam hij plaats voor een gegidste boottocht -in het Nederlands uiteraard- langsheen het verleden van de stad: “Het is deze lokale creativiteit die maakt dat er op een half jaar tijd 63.000 oefenkansen Nederlands zijn gecreëerd. Het belang daarvan is onmogelijk te overschatten. Niet in het minst omdat het de kansen vermenigvuldigt op de arbeidsmarkt.”

Een half jaar geleden schoot het Plan Samenleven uit de startblokken. Met dit plan slaat Vlaams minister Bart Somers de handen in elkaar met de lokale besturen om het samenleven in diversiteit een stevige duw in de rug te geven. Het plan biedt lokale besturen een menu van 24 zogenaamde robuuste projecten waaruit zij kunnen selecteren. Eén van de projecten is het aanbieden van oefenkansen Nederlands. Dit zijn informele momenten waarin nieuwkomers Nederlands kunnen oefenen in de vorm van praatgroepen of activiteiten.

Dat blijkt een enorm succes te zijn. Bij de start van het Plan Samenleven werd als doel naar voor geschoven om 68.000 anderstalige nieuwkomers te bereiken binnen het jaar. Na een half jaar staat de teller nu dus al op niet minder dan 63.000, 92% van de doelstelling. Vlaams Minister van Samenleven Bart Somers benadrukt het belang daarvan: “Vandaag volgen veel nieuwkomers actief Nederlands in de les. Maar het is cruciaal om de taal ook buiten de les te oefenen om zo het niveau op te krikken. Nederlands is namelijk de sleutel tot deelname aan het samenleven.”

Leer Lier Kennen

Eén van de 92 lokale besturen die inzet op de actie ‘oefenkansen Nederlands’ is Lier. Met hun project ‘Leer Lier Kennen’ kunnen volwassen anderstalige nieuwkomers op een zeer laagdrempelige manier hun Nederlandse taalkennis oefenen, terwijl ze ook de lokale cultuur ontdekken. Vlaams minister Bart Somers nam samen met een tiental nieuwkomers deel aan een boottocht op de Nete. De nieuwkomers volgen reeds Nederlandse taallessen en kunnen met deze activiteit hun taalvaardigheden verder verbeteren.

Lierse Schepen van Integratie, Annemie Goris: “Het Plan Samenleven heeft het horizontale diversiteitsbeleid van de stad Lier een enorme boost gegeven. Meer dan 25 Lierse projecten lopen in het eerste projectjaar over de verschillende stadsdiensten heen, daarmee hebben we het afgelopen jaar reeds 1356 mensen bereikt. Het project Leer Lier Kennen is een mooi voorbeeld van hoe diensten over de hele stadsorganisatie betrokken zijn. Het museum werkte een mooi aanbod uit om enerzijds anderstaligen onze stad te laten ontdekken en anderzijds via gesprek met de gids hun taal te oefenen."

Lierse Schepen van Cultuur en Onderwijs, Ivo Andries: "Met dit project geven we nieuwkomers de kans om de taal te oefenen, maar ook om met onze cultuur in contact te komen. Wie onze Lierse cultuur leert kennen voelt en is hier automatisch meer thuis. Dat ons Liers volwassenonderwijs volop van dit aanbod gebruik maakt stemt me zowel als schepen van cultuur als van onderwijs zeer blij."

Kansen op de arbeidsmarkt

Vlaams Minister Bart Somers legt ook nadrukkelijk de link tussen werk en het Nederlands. Recente cijfers toonden de kloof in werkgelegenheidsgraad tussen mensen met Belgische herkomst en niet-Belgische herkomst aan.

Vlaams Minister Bart Somers: “Ik ben ervan overtuigd dat taal een belangrijke rol speelt om mensen op de arbeidsmarkt te krijgen. De drempel om personen met een beperkte kennis van het Nederlands te activeren ligt daardoor hoger. Eén van de zaken die je dan moet eisen en op moet inzetten, is kennis van het Nederlands. Niet om te bestraffen, maar om kansen te bieden. Op die manier open je deuren. Het helpt je om je netwerk te verbreden en het opent deuren in de zoektocht naar een job. Exact dat is wat we doen met de oefenkansen Nederlands en het Plan Samenleven.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder