Sla navigatie over

645 euro per maand voor 30.000 zelfstandigen in bijberoep

Goed nieuws voor bijna 30.000 zelfstandigen in bijberoep: ook zij kunnen nu aanspraak maken op een ‘halve’ overbruggingsuitkering, laat minister van Zelfstandigen Denis Ducarme (MR) weten. Wie met zijn bijberoep meer dan 6.996 euro per jaar verdient, heeft recht op een uitkering van minstens 645 euro per maand. En dat is bovenop de Vlaamse compensatiepremie van 1.500 euro.

Zelfstandigen in hoofdberoep die vanwege de coronacrisis hun zaak moeten sluiten of zelf sluiten hebben alvast voor maart en april recht op een maandelijks overbruggingsrecht van 1.291,69 euro (of 1.614,10 euro voor zelfstandigen met gezinslast). Ook zelfstandigen in bijberoep die op jaarbasis een netto belastbaar inkomen hebben van minstens 13.993,77 euro en dus minstens 717, 17 euro aan sociale bijdragen betalen, konden al beroep doen op deze steunmaatregel.

Voor de zelfstandigen in bijberoep die minder verdienen dan 13.993 euro per jaar en ook minstens 7 dagen sluiten, was er nog geen federale uitkering voorzien. De Vlaamse regering had daarom al een eenmalige, belastingvrije compensatiepremie van 1.500 euro beloofd aan zelfstandigen in bijberoep die een jaarlijks (netto belastbaar) inkomen hebben tussen de 6.996,89 en 13.993,77 euro, minstens 60% van hun maandelijkse inkomsten verliezen en voor minder dan 80% tewerkgesteld zijn in hun hoofdberoep.

645 euro per maand

Maar ook federaal valt er nu een steunmaatregel uit de bus. Voor wie een jaarlijks netto belastbaar inkomen van tussen de 6.996,89 en 13.993,77 euro heeft met zijn zelfstandige activiteit in bijberoep en minstens 7 dagen sluit, voorziet minister van Zelfstandigen Denis Ducarme (MR) een ‘half’ overbruggingsrecht, van 645 euro per maand (en 807 euro voor zelfstandigen met kinderlast). Dat gedeeltelijke overbruggingsrecht geldt in eerste instantie voor de maanden maart en april, en zal dus ook retroactief toegekend worden. In tegenstelling tot de Vlaamse compensatiepremie maakt het daarbij niet uit voor hoeveel je werkt in hoofdberoep. Om het overbruggingsrecht toe te kennen, kijkt men alleen naar de inkomsten uit je bijberoep en of die voldoende hoog zijn.

Ook gepensioneerden die nog actief zijn als zelfstandige en binnen bovenstaande inkomstencategorie vallen, kunnen zo’n ‘halve’ uitkering aanvragen. “We weten dat het gemiddeld pensioen van een zelfstandige laag blijft, gemiddeld 911 euro per maand”, aldus Ducarme. “Vandaar dat velen nog doorwerken na hun pensioen. Als ze meer dan 7.000 euro per jaar verdienen, zullen ze naast hun pensioen dus ook recht hebben op een gedeeltelijk overbruggingsrecht.”

In totaal zullen bijna 30.000 zelfstandigen in bijberoep van de maatregel kunnen genieten. Dat kost in totaal 12 miljoen euro. Zelfstandigen in bijberoep die minder verdienen dan die bijna 7.000 euro per jaar, vallen voorlopig wel uit de boot.

Uitkeringen combineren

Wie als zelfstandige in bijberoep recht heeft op dit overbruggingsrecht en ook nog eens technisch werkloos in zijn hoofdberoep kan beide uitkeringen combineren – al is het totaalbedrag dat hij mag ontvangen aan federale uitkeringen begrensd tot maximum 1.614 euro per maand. Een werknemer die een uitkering van tijdelijke werkloosheid of een pensioen van 1.100 euro per maand ontvangt, krijgt dus nog 514 euro overbruggingsrecht in plaats van 645 euro. 

De federale uitkeringen staan wel volledig los van de Vlaamse premies. Wie al recht had op de eenmalige (en belastingvrije) Vlaamse compensatiepremie van 1.500 euro, behoudt die en krijgt er dus 645 euro per maand bovenop – tenzij de Vlaamse regering ineens zou beslissen om die maatregel terug te draaien nu er federale hulp komt. Wie daarnaast technisch werkloos is in zijn hoofdberoep als werknemer, behoudt ook de (eenmalige) Vlaamse energiepremie van 202 euro.

Nu al aanvragen

De maatregel van Ducarme kreeg al groen licht op de kern, en wordt binnenkort officieel goedgekeurd op de ministerraad. “Maar zelfstandigen die in aanmerking komen kunnen hun aanvraag nu al doen bij hun socialeverzekeringsfonds”, benadrukt Ducarme. Eens het voorstel dan vrijdag via de ministerraad gepasseerd is, kan het bedrag sneller op hun rekening gestort worden.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder