Sla navigatie over

70 jaar het Manifest van Oxford

Toen het Manifest geschreven werd, vertolkte het een sociaal en progressief liberalisme, dat zich beriep op de ideeën van Lord Beveridge en een ander geluid wilde laten horen dan het dirigistische socialisme.

Eén van de voornaamste architecten van het Oxfordse Manifest was Julius Hoste jr., de uitgever van Het Laatste Nieuws. Hij had de oorlogsjaren in Londen doorgebracht en daar meer dan ooit de betekenis van vrijheid, liberalisme en humanisme als dam tegen totalitaire regimes ingeschat. Samen met zijn vriend en voorzitter van de Liberale Internationale Madariaga zette hij het Manifest op papier. Het Manifest werd een belangrijk referentiekader voor de liberalen en voor de Stichting, nu de Raad, die waakt over de ideologische strekking van de krant Het Laatste Nieuws. Na de dood van Hoste in 1954 vertaalde de latere directeur-generaal van Het Laatste Nieuws Albert Maertens de gedachte van Oxford in een juridische vorm voor de Stichting die toezicht moet houden op het doen respecteren van de Vlaamse, humanistische en liberalen opvattingen van de krant.

Het Manifest werd later nog aangevuld met andere documenten zoals de Declaration of Oxford uit 1967, en het Rome Appeal uit 1981, als gevolg van gewijzigde politieke situaties in de wereld.

Hieronder vindt u een pdf met het Manifest van Oxford (afkomstig van het Liberaal Archief). 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder