Sla navigatie over

756 opleidingen in opleidingsdatabank kregen eind 2020 negatieve evaluatie

Het Departement Werk en Sociale Economie evalueert jaarlijks alle opleidingen in de opleidingsdatabank. Een opleidingsverstrekker en al zijn opleidingen kunnen uit die databank verwijderd worden als ze niet langer voldoen aan de criteria van arbeidsmarktgerichtheid. Eind 2020 kregen 756 opleidingen, of 15 procent van het totaal, zo’n negatieve beoordeling. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Economie Hilde Crevits op een schriftelijke vraag van Vlaams Parlementslid Tom Ongena (Open Vld). “Belastinggeld moet nuttig besteed worden. Opleidingen die niet bijdragen tot het sterker maken van mensen op de arbeidsmarkt, mogen daarom niet langer gesubsidieerd worden”, zegt Ongena.

Opleidingen die in de opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives zijn opgenomen geven recht op opleidingsverlof, -krediet en -cheques. Hiermee wil de Vlaamse overheid werknemers een duwtje in de rug geven als zij werk en opleiding willen combineren. Aangezien de opleidingsdatabank voordelen met zich meebrengt, is een jaarlijkse controle van alle opleidingen nodig. Een positieve evaluatie resulteert in een verlenging van de registratie van de arbeidsmarktgerichte opleiding met één jaar. Een negatief geëvalueerde opleiding verliest die status. Van de in totaal 4.915 opleidingen werden er eind 2020 756 negatief beoordeeld.

Opleidingsverstrekkers die niet akkoord gaan met hun negatieve evaluatie kunnen op gemotiveerde wijze beroep indienen bij de Beroeps- en Evaluatiecommissie. Van de 756 negatief geëvalueerde opleidingen gingen er 136 in beroep. Bij 55 opleidingen werd de evaluatie aangepast van negatief naar positief, waardoor deze ook na 31 december 2021 in de opleidingsdatabank geregistreerd blijven. De 701 andere opleidingen verdwijnen op dat moment uit de databank.

Open Vld-parlementslid Tom Ongena: “Vlaanderen kampt met een enorme krapte op de arbeidsmarkt. Veel bedrijven vinden geen geschikte werknemers. De Vlaamse Regering zet daarom sterk in op het aanmoedigen van mensen om zich bij of om te scholen. Daarvoor trekt ze ook heel wat belastinggeld uit. Maar het is belangrijk dat dat geld enkel gaat naar opleidingen die ook effectief bijdragen tot het oplossen van die krapte en mensen dus sterker maken op onze arbeidsmarkt. Het staat iedereen natuurlijk vrij om opleidingen te volgen die hij of zij wil, maar dat betekent niet dat de overheid die ook allemaal moet subsidiëren. Daarom is het goed dat de opleidingen die wel gesubsidieerd worden, regelmatig gecontroleerd en ook geschrapt worden als ze niet meer arbeidsmarktgericht zijn.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder