Sla navigatie over

7,5 miljoen voor stadsvernieuwingsprojecten

De Vlaamse regering keurde vandaag de stadsvernieuwingsprojecten van 2022 goed. Dit jaar zijn het Diest, Sint-Niklaas en de Vlaamse Gemeenschapscommissie die kunnen rekenen op extra steun om hun ambitieuze projecten waar te maken. Samen kunnen ze rekenen op 7,5 miljoen euro om te investeren in de verdere ontwikkeling van hun stad. Vlaams Minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers benadrukt het belang van deze jaarlijks weerkerende oproep: “Onze steden zijn een motor van innovatie, vernieuwing en welvaart. Met de stadsvernieuwingsprojecten geven we hier een boost aan door van onze steden aantrekkelijker, duurzamer en leefbaarder te maken.”

In 2002 werden de stadsvernieuwingsprojecten voor het eerst in het leven geroepen. Het opzet is eenvoudig. 34 Vlaamse steden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie kunnen jaarlijks een project indienen waarvan zij overtuigd zijn dat het hun stad nog aantrekkelijker kan maken. Het succes hiervan is enorm. Sinds 2002 werd er vanuit Vlaanderen niet minder dan 220 miljoen euro geïnvesteerd verspreid over 70 verschillende stadsprojecten. De impact werd eerder dit jaar nog in de verf gezet tijdens de tentoonstelling “Stadsvernieuwing is mensenwerk”, waar een overzicht werd gegeven van twintig jaar stadsvernieuwing.

Vandaag keek de Vlaamse regering alweer naar de toekomst. De 21ste editie van de projectoproep levert uiteindelijk drie stadsvernieuwingsprojecten op die kunnen rekenen op Vlaamse steun. De stad Diest wil haar citadel terug dichter bij haar inwoners brengen. De stad Sint-Niklaas gaat een verwaarloosde site fabriekspanden omvormen tot een kenniscentrum voor de circulaire economie. En de Vlaamse Gemeenschapscommissie zal werk maken van de herontwikkeling van de industriële slachthuissite om de levenskwaliteit van de buurt op te waarderen. In totaal zal Vlaanderen 7,5 miljoen investeren in de drie projecten.

Vlaams Minister Bart Somers: “Onze steden staan nooit stil. Het zijn plekken waar er voortdurend beweging is, een drang naar innovatie en vernieuwing. Dat zie je ook dit jaar opnieuw bij de drie stadsvernieuwingsprojecten die Vlaanderen ondersteunt. Met deze steun helpen we drie steden om weer een stap vooruit te zetten, om mee vorm te geven aan hoe de toekomst er gaat uitzien. Het zal de aantrekkelijkheid van alle drie de steden nog verhogen als plaats om te wonen, werken en leven.”

Conceptsubsidies

Naast de stadsvernieuwingsprojecten besliste de Vlaamse regering vandaag over de projecten die kunnen rekenen op middelen om een nieuw stadsvernieuwingsconcept uit te werken. Het gaat om de steden Antwerpen, Gent, Leuven, Oostende en Roeselare. In totaal gaat het om een bedrag van 360.000 euro.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder