Sla navigatie over

8 op 10 daklozen geen toegang tot gezondheidszorg

Door het gebrek aan officiële gegevens is de toegang tot gezondheidszorg bij daklozen quasi onbestaande. Dat blijkt uit een recent rapport van de ngo Dokters van de Wereld alsook uit het antwoord van Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke op een vraag om uitleg van Open Vld-parlementslid Freya Saeys. “Cijfers over het aantal
dak- en thuislozen per gemeente is een goede en noodzakelijke eerste stap om dit probleem aan te pakken. Geef steden en gemeenten hierin de nodige ondersteuning. Enkel zo kunnen zij een gepast beleid voeren”, zegt Freya Saeys.

Uit een recent rapport van de ngo Dokters van de Wereld blijkt dat de toegang tot gezondheidszorg bij de meest kwetsbare en onzichtbare inwoners, zoals daklozen, zo goed als onbestaande is. 82 procent van hen had bij het eerste contact met de ngo geen enkele toegang tot zorg. Verder bevindt bijna 4 op 10 van de personen die op straat leven, zich in zeer slechte fysieke gezondheid. Ook de vaccinatiegraad bij deze bevolkingsgroep is zorgwekkend laag.

Dokters van de Wereld pleit ervoor om de toegang tot gezondheidszorg voor dak- en thuislozen sterk te verbeteren. Hiervoor is het noodzakelijk om over gegevens te beschikken. Daar wringt het schoentje echter. In 2003 werd het aantal daklozen in België op 17.000 geschat, maar er bestaan nergens officiële cijfers.

Vlaams Parlementslid Freya Saeys (Open Vld) spoort minister Wouter Beke nu aan om de steden en gemeenten in dit kader tools aan te reiken. “Enkel zo kunnen deze kwetsbare groepen de gepaste zorg ontvangen. Minister Beke bevestigt het belang van officiële gegevens over het aantal daklozen en verschillende lokale besturen toonden ook al initiatief, maar zij hebben hierbij ondersteuning nodig. Want zolang de aantallen onbekend zijn, is een gepast beleid op poten zetten zeer moeilijk. Er is dus dringend nood aan een goed meetinstrument”, aldus Saeys.

De verschillende vormen van dakloosheid maken het daadkrachtig aanpakken van dit probleem er niet makkelijker op. De gegevensverzameling wordt dan ook best gecoördineerd door een onderzoeksgroep in samenwerking met het Steunpunt ter bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder