Sla navigatie over

8,3% van de zelfmoordpogingen in 2019 werd ondernomen door studenten

In 2019 gebeurde 8,3% van alle suïcidepogingen die geregistreerd werden in Vlaamse ziekenhuizen door studenten (vanaf 18 jaar). Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) opvroeg bij de ministers van Welzijn en Onderwijs. Het aandeel studenten binnen het totaal aantal zelfmoordpogingen steeg van 6,5% in 2010 tot 11,6% in 2017. Sinds 2018 zien we opnieuw een dalende trend. “Deze cijfers tonen aan dat studenten een kwetsbare groep blijven en dat er nog meer aandacht moet gaan naar hun mentaal welbevinden en suïcidepreventie”, zegt De Gucht. “Het is nu bang afwachten wat het effect van de coronacrisis op deze cijfers is. De impact van afstandsonderwijs en het sociaal isolement dat daarmee gepaard gaat, mogen we niet onderschatten.”

Uit onderzoek van de KU Leuven uit 2015 blijkt dat 1 op de 8 eerstejaarsstudenten ooit aan zelfdoding heeft gedacht en 1 op de 100 ooit een poging ondernam. De Eenheid voor Zelfmoordonderzoek aan de Universiteit Gent rapporteerde in 2016 dat in 2014 minstens 276 studenten zichzelf van het leven probeerden te beroven. De meerderheid van de studenten die met suïcidegedachten kampen, zoekt ook geen professionele hulp.

Zelfmoordpogingen bij studenten

De meest recente registratiestudie van de Eenheid voor Zelfmoordonderzoek geeft weer hoe groot het aandeel van studenten is in het totaal aantal suïcidepogingen dat in Vlaamse ziekenhuizen wordt geregistreerd. In 2017 bleek 11,6% van alle zelfmoordpogingen die daar binnenkwamen door studenten te zijn ondernomen. De voorbije jaren stellen we opnieuw een dalende trend vast. Zo gaat het in 2019 nog om 8,3% van het totaal aantal suïcidepogingen.

Open Vld-parlementslid Jean-Jacques De Gucht: “Deze cijfers tonen aan dat de laatste jaren telkens ongeveer 10% van het totaal aantal zelfmoordpogingen wordt ondernomen door studenten. Dat bewijst andermaal dat het mentaal welbevinden van studenten onder druk blijft staan, en dit onafhankelijk van de coronacrisis. Ook het Vlaams Regeerakkoord maakt er melding van. Deze coronacrisis, waarin wordt overgeschakeld op afstandsonderwijs en het sociale leven wordt ingeperkt, maakt studenten extra kwetsbaar. We moeten er dan ook alles aan doen om te zorgen dat studenten de nodige begeleiding en ondersteuning krijgen om deze moeilijke periode door te komen.”

Registratie van suïcidepogingen

Uit het antwoord van de Vlaamse ministers van Welzijn en Onderwijs blijkt dat het VLESP (Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie), momenteel werkt aan een vernieuwing en uitbreiding van het instrument voor de registratie van zelfmoordpogingen. In de loop van 2021 zal dit hernieuwde instrument in Vlaamse ziekenhuizen in gebruik worden genomen. Aan de hand hiervan zal de Eenheid voor Zelfmoordonderzoek een meer uitgebreide registratie van suïcidepogingen kunnen doen, waarbij ook meer gedetailleerde informatie over de studentenstatus zal worden geregistreerd.

Dylan Couck, ondervoorzitter van de VVS (Vlaamse Vereniging van Studenten): “Het blijft choquerend om te zien hoeveel jonge mensen het leven niet meer zien zitten en naar uitwegen zoeken. Dit zijn cijfers die ons als studentenkoepel ernstige zorgen baren en een brede maatschappelijke aandacht verdienen. Om de problematiek rond zelfmoord maar ook breder, rond het mentaal welzijn van studenten, te kunnen aanpakken is onderzoek nodig met een focus op studenten. Zo is het mogelijk om zowel de problematiek zelf beter in kaart te brengen als de bestaande preventie-initiatieven te evalueren. Pas daarna kunnen we hopelijk gericht en effectief inzetten op het verbeteren van het mentaal welzijn van studenten en het aantal suïcidepogingen doen afnemen. Momenteel ontbreekt het ons aan inzicht en kennis hiervoor.”

Tabel: suïcidepogingen Vlaanderen – percentage studenten (Bron: Eenheid voor Zelfmoordonderzoek – Universiteit Gent)

REGISTRATIEJAAR % STUDENTEN VANAF 18 JAAR
2010 6,5 %
2011 8,4 %
2012 7,8 %
2013 9,7 %
2014 9,7 %
2015 8,6 %
2016 9,9 %
2017 11,6 %
2018 9,1 %
2019 8,3 %
Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder