Sla navigatie over

89 lokale geloofsgemeenschappen vragen erkenning aan

Bart Somers Vlaams Parlement

Jarenlang werd er in Vlaanderen geen nieuwe lokale geloofsgemeenschappen meer erkend. Een nieuw erkenningsdecreet zorgde voor duidelijke erkenningsvoorwaarden. 89 van de 99 lokale geloofsgemeenschappen die in aanmerking komen voor een verkorte procedure hebben een erkenningsaanvraag ingediend. Vlaams minister van Samenleven Bart Somers: “Lokale geloofsgemeenschappen willen zich inschrijven in onze samenleving. Vandaag beginnen we aan een nieuw hoofdstuk. Met respect voor elkaar, dialoog, en duidelijke spelregels”

In 2016 werd de laatste lokale geloofsgemeenschap erkend, een orthodoxe kerk. De laatste moskee werd in 2013 erkend, bijna 10 jaar geleden. Wegens het ontbreken van duidelijke erkenningsvoorwaarden was het lange tijd niet mogelijk om lokale geloofgemeenschappen nog te erkennen. Met een nieuwe erkenningsdecreet op basis van de studie van professor Rik Torfs maakte Vlaams minister voor Samenleven Bart Somers een einde aan deze periode van stilstand en wederzijds wantrouwen. Het hernieuwde perspectief dat het erkenningsdecreet biedt op vlak van rechtszekerheid en financiering, is echter niet vrijblijvend. Bart Somers: “Meer dan voorheen zijn aan een erkenning duidelijk voorwaarden verbonden. Zo is er voortaan een verbod op buitenlandse financiering, moet het EVRM gerespecteerd worden en wordt er transparantie geëist over de werking van de geloofsgemeenschap. Een daartoe nieuw opgerichte Vlaamse informatie- en screeningsdienst kijkt toe op de naleving van deze voorwaarden en begeleid de lokale geloofsgemeenschappen waar nodig. 

Nieuwe erkenningsaanvragen zullen in de toekomst een traject van 4 jaar moeten doorlopen alvorens een erkenning te krijgen. Erkenningsaanvragen die in het verleden werden ingediend, maar wegens de erkenningsstop niet behandeld werden, krijgen de kans om binnen het jaar erkend te worden. Voor de reeds hangende erkenningsaanvragen was 15 november de deadline om hun aanvraag te actualiseren. En lokale geloofsgemeenschappen hebben dit maximaal gedaan.

89 van de 99 lokale geloofsgemeenschappen die in aanmerking kwamen voor de verkorte procedure hebben een erkenningsaanvraag ingediend. Het gaat om 71 moskeeën, 9 orthodoxe kerken en 9 protestantse kerken.

Vlaams minister Bart Somers: “Veiligheidsdiensten verkiezen een erkende geloofsgemeenschap boven een niet-erkende geloofsgemeenschap, want dat biedt meer controlemogelijkheden en ruimte voor dialoog. Het aandeel moskeeën in de erkenningsaanvragen moet je in perspectief plaatsen. Er zijn in Vlaanderen ongeveer 1.700 erkende lokale geloofsgemeenschappen, waaronder 1608 Rooms-katholiek, maar slechts 24 moskeeën. In totaal gaat er vanuit Vlaanderen en de lokale besturen 72,6 miljoen euro naar de lokale geloofsgemeenschappen, waarvan 1,13% naar de islamitische geloofsgemeenschappen. Het aantal erkenningsaanvragen toont vooral dat de lokale geloofsgemeenschappen zich willen inschrijven in onze samenleving, een hoopvol signaal.”

De erkenningsaanvragen worden nu beoordeeld op ontvankelijkheid. De informatie- en screeningsdienst verricht onderzoek per dossier en verzamelt de adviezen van de veiligheidsdiensten, politie, lokale besturen en de provincie. Op basis van het eindadvies van de informatie- en screeningsdienst kan de minister dan beslissen om een erkenning al dan niet toe te kennen. De eerste erkenningen worden verwacht in het voorjaar van 2023.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder