Sla navigatie over

8 op de 10 personeelsleden bij OCMW's zijn vrouwen

Bijna twee derde van het personeel dat aan de slag is bij onze 300 lokale besturen is een vrouw. Als we enkel naar de OCMW-diensten kijken loopt dat zelfs op tot acht op de tien personeelsleden. Ook valt op dat het aantal personeelsleden met een migratieachtergrond stijgt en het aantal vastbenoemden daalt. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Tom Ongena opvroeg bij bevoegd minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers. “Om onze gemeenten beter te wapenen tegen de krapte op de arbeidsmarkt is het belangrijk dat er snel een nieuw personeelsstatuut komt dat steden en gemeenten meer vrijheid geeft om hun personeelsbeleid te voeren”, zegt Ongena.

In 2020 waren er in totaal 104.240 personeelsleden aan de slag bij Vlaamse gemeenten en OCMW’s. Dit is een kleine daling van 2,5 procent tegenover het jaar ervoor. Als we vergelijken met tien jaar geleden gaat het over een daling van bijna 15 procent. Wat hierbij opvalt is het beperkt aantal mannen dat aan de slag is bij lokale besturen. Slechts een derde is een man. In 2020 was trouwens iets meer dan een kwart van het personeel vastbenoemd, terwijl dit in 2010 nog meer dan een derde bedroeg. Hun aantal daalde op tien jaar tijd met maar liefst 32 procent.

Streefcijfer migratieachtergrond wordt behaald

De voorbije jaren steeg het aantal personeelsleden met een migratieachtergrond ook gestaag en het streefcijfer van 10 procent wordt al enkel jaren vlot gehaald. In 2019 klokten we af op ruim 13 procent. “Het is een goede zaak dat lokale besturen steeds meer mensen met een migratieachtergrond aanwerven. Om een correcte weergave te zijn van de Vlaamse beroepsbevolking zou dit cijfer echter nog ongeveer tien procent hoger moeten liggen”, stelt Ongena. “Het gemeentepersoneel is vaak het eerste punt van contact voor overheidszaken. Het is dan ook belangrijk dat burgers zichzelf herkennen in hun lokale diensten.”

Nieuwe rechtspositieregeling

Minister Somers gaf in zijn antwoord aan dat hij veel belang hecht aan diversiteit bij het gemeentepersoneel. Bij de opmaak van het nieuwe kaderbesluit over de rechtspositieregeling van personeel van lokale en provinciale besturen zal hij bijzondere aandacht besteden aan het wegwerken van drempels voor mensen uit kansengroepen. Tom Ongena: “Het gemeentepersoneel moet op alle vlakken een afspiegeling vormen van de samenleving. Iedereen moet daarom gelijke kansen krijgen om aan de slag te gaan bij onze steden en gemeenten. Ik hoop daarom dat het nieuwe kaderbesluit er snel komt. Niet alleen om mensen uit kansengroepen extra mogelijkheden te geven, maar ook opdat de steden en gemeenten zelf een modern personeelsbeleid kunnen voeren. In deze tijden van grote krapte op de arbeidsmarkt moeten we ze meer vrijheid geven om een aantrekkelijke werkgever te kunnen zijn.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder