Sla navigatie over

“Belgische Forensische experts naar Oekraïne?” – Katja Gabriëls (Open Vld)

Gabriels Katja “Belgische Forensische experts naar Oekraïne?” – Katja Gabriëls (Open Vld)

Open Vld-parlementslid Katja Gabriëls wil dat de regering forensische experts naar Oekraïne stuurt.  Ze stelde tijdens het vragenuurtje in het federaal parlement ook nogmaals duidelijk dat de voltallige Open VLD fractie de gruwel die momenteel plaatsvindt in Oekraïne met klem veroordeelt.

“Deze ongeziene gruwel die we nu zien, kan en mag niet onbestraft blijven. Het gaat meer dan waarschijnlijk om oorlogsmisdaden en de daders moeten dan ook berecht worden”, aldus Gabriëls.

Recent lanceerden zowel de procureur van het Internationaal Strafhof als de Oekraïense overheid een vraag aan de Europese partners. Ze roepen op om expertise ter beschikking te stellen in het kader van het vaststellen van eventueel gepleegde oorlogsmisdaden.

“Ons land kan, naast de grote humanitaire inspanningen, ook op dat vlak ondersteuning en hulp bieden”, vindt Gabriëls.

Forensische experts

“Zo beschikt de Federale Gerechtelijke politie bijvoorbeeld over een DVI-team met forensische experts”, zei Gabriëls. “Deze specialisten zijn opgeleid om de identiteit te achterhalen van moeilijk te identificeren slachtoffers, onder meer in rampgebieden of op moeilijk begaanbare terreinen. De experts hebben tevens de kennis om verwondingen af te toetsen aan het al dan niet plegen van oorlogsmisdaden”

In zijn antwoord bevestigde Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne dat we dit absoluut moeten doen en dat de Belgische regering ingaat op de vragen van het Internationaal Strafhof en Oekraïne. De voorbije dagen is er reeds overleg geweest tussen de betrokken diensten en de komende dagen zal de ter beschikking stellen van onze specifieke expertise worden beslist binnen de federale regering. ‘Vanuit ons land zullen we alles doen om de vaststelling van eventuele oorlogsmisdaden en de berechtiging ervan te ondersteunen’, aldus de minister.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder