Sla navigatie over

Van Cauter: “Scannen met smartphone van strafdossier wordt mogelijk”

Belanghebbenden in een strafzaak mogen het strafdossier inkijken en uittreksels of kopieën nemen van de stukken. “Toch blijkt uit het werkveld dat niet elke griffie de regels hieromtrent op dezelfde manier toepast. Dit goedgekeurde wetsvoorstel verschaft hierover duidelijkheid. Het wordt voor een advocaat mogelijk om met zijn eigen middelen, bijvoorbeeld met zijn smartphone, kosteloos een scan maken van het dossier”, zegt liberaal Kamerlid Carina Van Cauter.

Rechtstreeks belanghebbenden kunnen tijdens het opsporings- of gerechtelijk onderzoek inzage krijgen in het strafdossier. Dit inzagerecht kan al dan niet gepaard gaan met een recht op het nemen van kopieën. Dat betekent dus dat bijvoorbeeld een advocaat in een strafdossier een scanpen of smartphone op digitale wijze het document kan scannen. “Het recht op toegang tot het strafdossier is een fundamenteel recht van de verdediging. Volgens ons moet dit recht mee evolueren met de moderne technologie. Op het terrein merken we echter dat een aantal griffies deze visie niet volgen en advocaten verhinderd worden om op deze manier een scan te nemen. Zij houden vol dat er enkel met de hand mag overgeschreven worden.”, legt Van Cauter uit.

Griffies die dit verbieden, beroepen zich op het argument dat men hierdoor de griffierechten zou omzeilen. Van Cauter: “Met dit wetsvoorstel verduidelijken en harmoniseren we de regels. Het is voor advocaten een enorme stap vooruit. Zij kunnen, in de gevallen waar zij toelating tot inzage en afschrift hebben gekregen, vlot met hun smartphone of door middel van een andere technologie de nodige documenten uit het strafdossier scannen, zonder dat er nu nog discussie zal zijn over de griffierechten of over het feit of men moderne technologie mag inzetten om een kopie te bekomen.” Deze mogelijkheid, toegelaten in het belang van de verdediging, is strikt beperkt tot strafzaken.

“Wanneer het bekomen van inzagerecht gekoppeld is aan het recht tot kopiename, mag er in elk geval met de hand overgeschreven worden, maar men kan ook kiezen voor technieken die meer van deze tijd zijn, zoals de scan. Wanneer er enkel sprake is van inzagerecht, houdt dit eveneens in dat er een kopie van het dossier of van bepaalde stukken kan genomen worden maar in deze situatie kunnen de Procureur des Konings of de onderzoeksrechter in uitzonderlijke gevallen zo’n kopie verbieden. Als deze kopie bijvoorbeeld een ernstige schending van het privéleven zou inhouden”, verduidelijkt Van Cauter.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder