Sla navigatie over

“Het leven redden van professor Djalali is een overwinning voor iedereen”

Tijdens het vragenuurtje in de Kamer vroeg Open Vld-Fractievoorzitter Maggie De Block aandacht voor de nakende executie van de VUB-professor Ahmadreza Djalali.

Maggie De Block : “Zes jaar al zit professor Djalali, zonder enige vorm van een eerlijk proces, onschuldig vast in een Iraanse cel. Gisteren ontvingen we allemaal een bijzonder verontrustend bericht van zijn vrouw Vida: de executie zou nakende zijn. Het is al lang duidelijk dat Iran gijzeldiplomatie hanteert om haar belangen te verdedigen.”

In december 2020 gaf de Kamer van Volksvertegenwoordigers reeds een krachtig signaal. De leden keurden de resolutie waarin de onvoorwaardelijke vrijlating van de professor werd gevraagd, unaniem goed. De professor gespecialiseerd in rampengeneeskunde, werd valselijk beschuldigd van spionage. Zijn verklaringen werden afgelegd onder foltering. Hij kreeg alles behalve een eerlijk proces.

Maggie De Block : “We strijden samen om hem opnieuw te verenigen met zijn familie en vrienden. We moeten opnieuw een versnelling hoger schakelen. Iran voert de druk op. Ook wij moeten vanuit ons land alles doen wat in onze macht ligt. Het is van het allergrootste belang dat ons land zowel op nationaal, Europees als internationaal vlak alle middelen gaat inzetten om de doodstraf voor de professor te verhinderen.“

De premier gaf in zijn antwoord aan dat ons land op drie fronten druk uitoefent op het Iraanse regime. Ten eerste verzet de FOD Buitenlandse Zaken zich in haar contacten met Iran tegen de uitvoering van de executie. Ten tweede zal adjunct secretaris-generaal Mora van de Europese Externe Actiedienst de druk op Iran verhogen. Tot slot hebben de diensten van de Premier opnieuw een onderhoud aangevraagd met de Iraanse president.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder