Sla navigatie over

“Ouders meer thuishouden is geen oplossing voor probleem in kinderopvang”

Open Vld heeft grote vragen bij voorstel minister Beke om ouderschapsverlof in te perken tot leeftijd van 3 jaar

In een interview met het weekblad HUMO stelt minister Beke voor om het ouderschapsverlof in te perken tot de leeftijd van drie jaar. Hij ziet dat als een mogelijke oplossing voor de krapte in de kinderopvang. “Een slecht idee”, zeggen Vlaams Volksvertegenwoordigers Tom Ongena en Freya Saeys. “Slecht voor de kinderen zelf, de ouders én onze arbeidsmarkt in zijn geheel. Je lost het probleem van de krapte in de kinderopvang niet op door ouders thuis te houden en hun huidige vrijheid af te nemen.”

De kinderopvang kampt met een groot tekort aan kinderbegeleiders. Het gevolg is dat ouders vaak veel moeite hebben om een plaats te vinden in een crèche of bij een onthaalouder. Minister Beke stelt daarom voor om het ouderschapsverlof te hervormen. Vandaag kunnen ouders tot de leeftijd van twaalf jaar ouderschapsverlof opnemen. Minister Beke wil dat nu inperken tot drie jaar zodat ouders dan thuisblijven en zelf zorgen voor hun kind.

“Eigenlijk zegt de minister dus tegen de ouders: los het zelf op”, zeggen Tom Ongena en Freya Saeys. “Dat is een bijzonder slecht idee, in de eerste plaats voor de kinderen zelf. Menig onderzoek heeft immers al aangetoond dat een kwaliteitsvolle en professionele kinderopvang een sterk positief effect heeft op de ontwikkeling van kinderen. Kinderen die opgevangen worden in een crèche of bij een onthaalouder leren sociale en andere vaardigheden die cruciaal zijn voor hun latere ontwikkeling. Zeker voor kinderen die geboren worden in kansarme gezinnen levert opvang in groep extra kansen om achterstand van jongs af aan tegen te gaan.”

Klok wordt teruggedraaid voor mama’s

Ook voor de ouders zelf is dit voorstel een slecht idee. “Vandaag gebruiken heel wat ouders de ruime marge tot twaalf jaar om hun ouderschapsverlof op maat en naargelang de eigen behoeften in te vullen. Denk maar aan de ouders die het gebruiken om elke woensdagnamiddag met hun kind naar de logopedie te gaan. Met dit voorstel ontneemt minister Beke ouders die vrijheid”, zeggen Ongena en Saeys. “Bovendien dreigt dit voorstel vooral voor mama’s de klok terug te draaien. Het zullen vooral vrouwen zijn die drie jaar voltijds thuisblijven, waardoor ze hun latere kansen op de arbeidsmarkt hypothekeren. Een goed uitgebouwd kinderopvangsysteem is net cruciaal om de arbeids- en promotiekansen van mannen en vrouwen gelijk te trekken.”

Krapte kinderopvang niet oplossen door ze elders te verhogen

Tenslotte is dit voorstel ook gewoon slecht voor onze arbeidsmarkt in zijn geheel. “De krapte laat zich niet alleen in de kinderopvang voelen, maar in tal van sectoren. Heel wat bedrijven vinden maar moeilijk geschikt personeel. Veel vacatures blijven openstaan, wat zorgt voor een enorme werkdruk bij mensen die werken. Met zijn voorstel om jonge ouders drie jaar van de arbeidsmarkt te halen, dreigt die krapte nog groter te worden. Je lost het probleem van de krapte in de kinderopvang niet op door deze elders te verhogen.”

Wat wel doen?

Open Vld vraagt aan minister Beke om de problemen niet door te schuiven naar de ouders. “De krapte in de kinderopvang los je op door de loon- en arbeidsvoorwaarden te verbeteren, extra plaatsen te creëren, de werkbelasting in de kinderopvang naar beneden te halen en logistiek medewerkers in te schakelen om de krapte aan kinderbegeleiders te verlichten”, zegt Freya Saeys.

Daarnaast vraagt Tom Ongena dat de VDAB extra inspanningen levert om de vacatures in de kinderopvang in te vullen: “Vlaanderen telt vandaag nog steeds meer dan 180.000 werkzoekenden. Met extra begeleiding en opleiding moeten we een deel van deze mensen zeker kunnen inschakelen in de kinderopvang.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder