Sla navigatie over

“Aanpak grensoverschrijdend gedrag niet op lange baan schuiven”

“Sommige aanbevelingen van het parlement dreigen op de lange baan geschoven te worden. Dat kan niet,” zegt Lionel Bajart.

Op het einde van juni 2018 sloot de bijzondere commissie grensoverschrijdend gedrag haar werkzaamheden af met 12 aanbevelingen aan de Vlaamse Regering. Die commissie werd opgericht naar aanleiding van getuigenissen over seksueel misbruik in de sportwereld in 2017 en de getuigenissen die wereldwijd naar boven kwamen onder #MeToo. Vlaams Parlementslid Lionel Bajart stelt vast dat de Vlaamse Regering inderdaad stappen vooruit zet, maar vreest nu dat enkele van die aanbevelingen op de lange baan worden geschoven.

De bijzondere commissie grensoverschrijdend gedrag legde in juni van 2018 haar conclusies neer, waarbij naast 12 aanbevelingen aan de Vlaamse Regering, ook 2 decreten werden gestemd (om preventie te verankeren in het jeugd- en sportbeleid enerzijds, en opvang van slachtoffers van historisch misbruik mogelijk te maken anderzijds). Met die aanbevelingen wilden de indieners het beleid tegen seksueel en ander grensoverschrijdend gedrag versterken.

“Het werd al snel duidelijk dat er nog lacunes zaten in dat beleid”, stelt Lionel Bajart, “uit talloze hoorzittingen met experten, slachtoffers en sectororganisaties, bleek ook dat er tussen verschillende sectoren grote verschillen bestonden in het bestaande beleid. Verschillen die je eigenlijk niet kan uitleggen.”

Verplicht uittreksel strafregister op lange baan?

Zo wordt het uittreksel van het strafregister (beter bekend als het attest van goed gedrag en zeden) al standaard opgevraagd in het onderwijs, en ook in het Welzijnsbeleid wordt dit gebruikt, wanneer mensen werken met minderjarigen. In het sport- en jeugdbeleid was dat niet zo.

“In onze aanbevelingen werd dit aangepakt, door dit standaard op te laten vragen voor al wie professioneel met kinderen werkt, ongeacht in welke sector dat is. Dit moest nog omgezet worden in regelgeving door de Vlaamse Regering, maar nu blijkt dat die aanbeveling nog niet meteen uitvoering krijgt en men eerst een inventaris van het bestaand beleid wil maken. Nochtans werd dit al goedgekeurd in het Vlaams Parlement”, zegt Bajart. “Dit was nota bene ook al opgenomen in de aanbevelingen van de bijzondere commissie rond seksueel misbruik in de Kerk, in 2011 (in het federaal parlement). Al twee maal werd hiervoor een meerderheid in het parlement gevonden, het is nu tijd voor actie.”

Hulplijn 1712 onvoldoende bereikbaar

Ook wat betreft de uitbreiding van de hulplijn 1712 (het nummer waar iedereen die te maken heeft met geweld, en dus ook seksueel grensoverschrijdend gedrag, terecht kan), blijft Bajart op zijn honger zitten: “In het algemeen is dat nummer nog niet bekend genoeg. Maar het is ook niet erg bereikbaar: enkel tussen 9 en 17u, op weekdagen. Iedereen kan zien dat dat te beperkt is. Maar in het plan van de Vlaamse Regering wordt nu gesteld dat er maar een beperkte uitbreiding zal zijn: op één dag per week zal het nummer telefonisch bereikbaar zijn tot 19u. Dat volstaat gewoon niet. Het is wel goed dat 1712 nu ook een chatfunctie krijgt die wel meer beschikbaar is.”

Volgens Bajart worden hierdoor een aantal onderdelen van een volwaardig beleid niet meteen uitgevoerd: “Een goede screening van mensen die verantwoordelijkheid dragen voor onze kinderen maakt een integraal deel uit van een goed preventief beleid. Daarnaast moeten slachtoffers altijd een luisterend oor kunnen vinden. Door deze twee aanbevelingen beperkter op te nemen, vrees ik dat we over x aantal jaar opnieuw met een bijzondere commissie rond grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik van start moeten gaan. Dat krijg je toch niet meer uitgelegd.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder