Sla navigatie over

Aanpak van de Vlaamse regering werkt: overschot groenestroomcertificaten met kwart gedaald

Voor het eerst daalt het overschot aan groenestroomcertificaten. Dat blijkt uit het certificatenrapport van de Vlaamse energieregulator VREG. Die kentering is er gekomen dankzij de opkoop van groenestroomcertificaten door de netbeheerders met de opbrengst van de energieheffing en dankzij de verhoogde quota voor groene stroom in 2016. 

Het quotum bepaalt het aandeel groene stroom dat een energieleverancier moet halen. En iedereen die elektriciteit verbruikt, betaalt mee via de groenestroombijdrage. Vlaams minister van Energie Bart Tommelein liet eerder al verstaan dat hij er voorstander van is om de quota vanaf nu strikt op te volgen en jaarlijks vast te leggen. ‘We mogen de situatie nooit meer zo uit de hand laten lopen dat er bijkomende heffingen ingevoerd moeten worden. Ik wil geen nieuwe schuld opbouwen voor toekomstige generaties.’

Quota groene stroom jaarlijks vastleggen

Werken via quotumaanpassing is eerlijk en transparant, want dit wordt doorgerekend volgens verbruik en staat apart op de factuur. Door de rechtstreekse koppeling met verbruik, spoort het ook iedereen aan om zo weinig mogelijk energie te verbruiken of zelf hernieuwbare energie te produceren. Tommelein: ‘Voor enkele zeer energie-intensieve bedrijven zullen we wel moeten bekijken hoe ze concurrentieel kunnen blijven met bedrijven in onze buurlanden. Dat staat bovendien zo in het regeerakkoord.’

Ook na het afsluiten van het rapport zouden er nog groenestroomcertificaten opgekocht zijn. ‘Daarom heb ik aan de VREG een rapport gevraagd tot en met 30 juni. Zo kunnen we in september op basis van de laatste cijfers de juiste beslissingen nemen binnen de regering’, aldus de minister.

De VREG waarschuwt wel dat er een probleem dreigt voor de warmtekrachtcertificaten. Ook daar groeit het certificatenoverschot. Warmtekrachtcertificaten kunnen echter niet opgekocht worden met de energieheffing. Volgens Bart Tommelein ligt ook daar de sleutel bij een betere monitoring van de quotumverplichting.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder