Sla navigatie over

Aanpak overbevolking in de gevangenissen essentieel in doeltreffend strafuitvoeringsbeleid

Aanpak overbevolking in de gevangenissen essentieel in doeltreffend strafuitvoeringsbeleid

Donderdag werd in de Kamer fel gedebatteerd over een wetsontwerp van Minister Vincent Van Quickenborne dat kadert in de aanpak van de overbevolking van onze gevangenissen. Bepaalde gevangenen, namelijk diegenen die een straf uitzitten van maximaal 10 jaar, zouden aanspraak kunnen maken op een voorlopige invrijheidsstelling die ingaat zes maanden voor het einde van hun straf.

Open Vld-Kamerlid Katja Gabriëls pleitte tijdens haar tussenkomst voor een objectieve en genuanceerde kijk op de zaak: “In dit voorstel is de voortijdige beëindiging van de gevangenisstraf geen vrijgeleide, noch een recht. Het is een gunst waarbij aan strikte voorwaarden moet worden voldaan. Zedendeliquenten, terroristen en illegalen komen niet in aanmerking. Ik zie dat bepaalde partijen laten uitschijnen dat Open Vld voor straffeloosheid gaat, maar niets is minder waar. Wel werken we aan oplossingen voor een historisch probleem. Dat is de moeilijkste maar de enige weg vooruit.”

Mensonwaardig

Voor de overbevolking in onze gevangenissen bestaat geen mirakeloplossing. Het is een aanslepend probleem waarvoor ons land al meerdere malen op de vingers is getikt. De omstandigheden waarin sommige gevangenen hun straf moeten uitzitten stroken niet met een humaan strafuitvoeringsbeleid. Gabriëls: “De minister neemt zijn verantwoordelijkheid in functie van menswaardige leefomstandigheden zowel voor de gevangenen als voor het personeel. Vele gevangenen zitten met twee of meer personen op één cel of -nog erger- moeten op de grond slapen. Dit is eenvoudigweg niet houdbaar. In dergelijke omstandigheden is het onmogelijk om gedetineerden adequaat te begeleiden en voor te bereiden op een terugkeer in de maatschappij.”

Korte straffen uitvoeren

Minister Van Quickenborne herhaalde zijn ambitie om ook korte gevangenisstraffen te laten uitzitten. “Dit is absoluut nodig als we aan beginnende criminelen het signaal willen geven dat gepleegde feiten niet onbestraft blijven”, zo zegt Gabriëls. “Maar dit voornemen zet het plaatstekort uiteraard op scherp. Dat er aan de uitstroomzijde dan ook een maatregel wordt genomen is een moedige en noodzakelijke beslissing. Het is trouwens niet de eerste keer dat er overgegaan wordt tot de voortijdige beëindiging van bepaalde gevangenisstraffen. Ook tijdens de coronacrisis is dit gebeurd en dit heeft geen noemenswaardige problemen opgeleverd. Daarnaast wordt verder werk gemaakt van een uitbreiding van de gevangeniscapaciteit.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder