Sla navigatie over

Aantal opgestarte individuele beroepsopleidingen daalt met meer dan 10%

Werkzoekenden die nog niet genoeg ervaring of competenties hebben kunnen met behulp van een individuele beroepsopleiding (IBO) aan de slag bij een werkgever. Uit cijfers die Vlaams Parlementslid Tom Ongena (Open Vld) opvroeg blijkt echter dat er in 2020 10,3 procent minder IBO’s gevolgd werden. Ook moesten er door de coronacrisis heel wat IBO’s (tijdelijk) stopgezet worden. “De crisis heeft ongetwijfeld een impact gehad op de cijfers maar we moeten er wel voor zorgen dat het aantal IBO’s opnieuw stijgt”, zegt Ongena. “Deze opleidingen zijn immers vaak een opstapje naar een vast contract.”

Werkzoekenden die een individuele beroepsopleiding (IBO) volgen krijgen de kans om gedurende één à zes maanden training en begeleiding te krijgen van een werkgever op de werkvloer. Deze opleidingen zijn voordelig voor zowel de werkzoekende als de werkgever. De werkzoekende kan ervaring en competenties opbouwen en de werkgever kan deze persoon inzetten voor mogelijk moeilijk in te vullen vacatures terwijl hij administratieve en financiële ondersteuning krijgt van de VDAB. Bij een succesvolle afronding van de opleiding volgt er vaak ook een vast contract voor de werkzoekende.

Profiel starters IBO’s

Uit de cijfers blijkt dat vooral mannen hun weg vinden naar deze individuele beroepsopleidingen. De afgelopen jaren startten er telkens dubbel zoveel mannen dan vrouwen met een IBO. Ongeveer de helft van alle starters zijn middengeschoold en qua leeftijd zijn het vooral de -25-jarigen die een traject aanvangen. Zij hebben immers vaak nog niet de kans gekregen om ervaring op te doen op de werkvloer. In 41,4 procent van de gevallen zijn het bedrijven met minder dan vijf personeelsleden die deze werkzoekenden de mogelijkheid geven om via een IBO bij hen aan de slag te gaan.

Daling opgestarte IBO’s

Uit de opgevraagde cijfers komt een sterke daling van het aantal opgestarte IBO’s in 2020 naar voor. In 2019 werden er nog 11.155 opleidingen gestart terwijl dit in 2020 daalde tot 10.005. Uit het antwoord bleek ook dat een aanzienlijk deel van de opleidingen (tijdelijk) stopgezet moest worden door de coronacrisis. Zo werden er vorig jaar in totaal 2.251 IBO’s stopgezet door overmacht. Nog niet de helft daarvan werd hervat bij dezelfde werkgever. “Het lijdt geen twijfel dat de coronacrisis deels verantwoordelijk is voor de dalende cijfers maar het is belangrijk dat deze curve weer omgebogen wordt”, zegt Open Vld-parlementslid Tom Ongena. “Uit de cijfers blijkt immers dat de opgestarte IBO’s in 72 procent van de gevallen gevolgd worden door een contract van onbepaalde duur. Deze opleidingen zijn dus een erg succesvolle en effectieve manier om werkzoekenden aan vast werk te helpen.”

De daling van het aantal IBO’s in 2020 komt bovenop een daling die reeds enkele jaren aan de gang is. Het IBO-stelsel werd sinds 1 september 2018 hervormd en sindsdien is het aantal IBO’s teruggelopen. “Het is een jammerlijke samenloop van omstandigheden, want uitgerekend in die periode kwam toenmalig minister van Werk Muyters met de werkgeversorganisaties overeen om te streven naar een verdubbeling van het aantal IBO’s. Vermits er noch een nulpuntmeting, noch een concrete timing op werd gezet, is dat engagement enigszins vrijblijvend gebleken. We moeten deze daling dan ook ernstig nemen nu we ten volle willen inzetten op het verhogen van de werkervarings- en jobkansen voor werkzoekenden. Wellicht dringt een bijsturing van het IBO-stelsel zich op”, sluit Ongena af.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder