Sla navigatie over

Aantal verkeersovertredingen door chauffeurs De Lijn stijgt fors

Buschauffeurs van De Lijn begingen vorig jaar 17% meer verkeersovertredingen dan in 2014.  Dat is opmerkelijk, vooral omdat de voorbije jaren het aantal inbreuken gestaag daalde. Vlaams Volksvertegenwoordiger Emmily Talpe vindt de cijfers verontrustend en pleit voor meer aandacht voor verkeersveiligheid binnen De Lijn.

Uit de cijfers van minister van Mobiliteit Ben Weyts blijkt dat De Lijn vorig jaar 1.332 verkeersboetes ontving, het hoogste aantal in meer dan vijf jaar tijd. In vergelijking met 2014  is er een toename met meer dan 230 boetes. In 80 % van de gevallen gaat het om snelheidsovertredingen, waarvan bijna een op vijf de toegelaten snelheid met minstens 10 kilometer per uur overschreed.  Het is bovendien frappant dat de politie ook vijf overtredingen van de vierde graad, de zwaarste categorie, noteerde. Het gaat dan bijvoorbeeld om het negeren van een gesloten overweg of het negeren van bevelen van bevoegde personen. In deze situaties brengt de bestuurder de veiligheid van passagiers onvermijdelijk in gevaar.

“De sterke stijging van het aantal verkeersovertredingen mogen we niet negeren”, zegt Emmily Talpe, die de cijfers opvroeg bij de minister. “Het is vooral van belang om buschauffeurs te wijzen op hun voorbeeldfunctie wat betreft het naleven van de verkeersregels. Als bestuurder draag je ook de verantwoordelijkheid over je passagiers. Minister Weyts kan deze sensibilisering zeker mee ondersteunen. Bovendien mag het ook niet de bedoeling zijn dat buschauffeurs door strikte tijdschema’s zich gedwongen zien om wat sneller te rijden.”

Vorig jaar nog raakte bekend dat de De Lijn gemiddeld 80% van de verkeersboetes van haar chauffeurs betaalt. Om bestuurders aan te moedigen veiliger te rijden, stelde de directie van de vervoersmaatschappij al in 2014 voor om voortaan zware of herhaaldelijke fouten niet meer uit te betalen. Talpe betreurt dat deze regeling tot op vandaag nog niet is doorgevoerd. “De combinatie van enerzijds chauffeurs zelf boetes te laten betalen en anderzijds hen te wijzen op het belang van het naleven van de verkeersregels, kan alvast een stap vooruit zijn inzake verkeersveiligheid”, besluit de Ieperse politica. 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder