Sla navigatie over

Aantal vroegtijdige schoolverlaters daalt niet

Tom Ongena: “Extra inspanningen nodig van VDAB om deze jongeren meer kansen te geven”

VDAB ontving voor het schooljaar 2019-2020 de contactgegevens van 6.992 jongeren die vroegtijdig de schoolomgeving verlieten. 1.570 onder hen (of 22,5%) wonen in een centrumstad. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Tom Ongena (Open Vld) opvroeg bij minister van Werk Hilde Crevits. “6.992 jongeren die vroegtijdig de schoolbanken verlaten, dat zijn er 6.992 te veel”, zegt Ongena. “Sinds enkele jaren worden deze jongeren opgevolgd door de VDAB. Dat is een goede zaak, maar het is ook duidelijk dat hier nog een tand moet worden bijgestoken.” Dat deze jongeren bijvoorbeeld enkel schriftelijk kunnen gecontacteerd worden noemt Ongena niet meer van deze tijd.

In het kader van het actieplan ‘Samen tegen Schooluitval’, dat Vlaams minister Crevits vanuit haar toenmalige bevoegdheid onderwijs afsloot met haar collega’s van Werk en Welzijn, werd beslist om de gegevens van vroegtijdige schoolverlaters in het secundair onderwijs uit te wisselen tussen het departement Onderwijs en VDAB. Zo verdwijnen jongeren niet van de radar en krijgen ze begeleiding op weg naar een job of vervolgopleiding. Die gegevensdeling kende volwaardige ingang vanaf het schooljaar 2017-2018.

“Uit het antwoord van minister Crevits kunnen we afleiden dat VDAB vorig schooljaar de contactgegevens van bijna 7.000 vroegtijdige schoolverlaters ontving. De provincie Antwerpen is hier het sterkst vertegenwoordigd met bijna 31%. Oost-Vlaanderen volgt met 22,7% en de provincie West-Vlaanderen met 16%. Limburg is goed voor 11,7% en de provincie Vlaams-Brabant voor 10,8%. We weten ook dat 1.570 van al deze jongeren (of 22,5%) in een centrumstad wonen”, zegt Ongena. “Ter vergelijking: in het schooljaar 2017-2018 waren er nog 6.630 vroegtijdige schoolverlaters. Hun aantal daalt dus niet.”

Begin 2018 werd er een evaluatie uitgevoerd over de koppeling van de verschillende databanken alsook over andere acties richting jongeren. “Daaruit bleek dat VDAB deze jongeren enkel schriftelijk mag contacteren. Dat is écht niet meer van deze tijd. VDAB moet daarom snel de toelating vragen om deze jongeren ook digitaal te mogen contacteren”, aldus Ongena. “Daarnaast kwam naar voor dat de begeleiding van deze jongeren een specifiek profiel aan bemiddelaars vereist, die ook voldoende tijd moeten krijgen om intensief met hen een traject te lopen. VDAB ging hier al concreet mee aan de slag. Ze bakenden een groep van jongerenconsulenten af die zich specifiek bezighoudt met de begeleiding van deze jongeren. Dat is een goede zaak. Ik roep hen op om daarmee door te zetten.” Ook de centrale coördinatie van de dienstverlening naar jongeren toe werd trouwens versterkt.

Tom Ongena besluit: “Het aantal jongeren dat zonder diploma de schoolbanken verlaat, blijft te hoog. Werk aan de winkel dus voor ons onderwijs, maar ook voor de VDAB die deze jongeren bij de hand moet nemen. Sinds enkele jaren doen ze dat ook. Dat is een goede zaak, maar er zijn nog enkele tekortkomingen die we snel moeten aanpakken. De huidige crisis maakt deze jongeren immers extra kwetsbaar. We mogen ze niet aan hun lot overlaten.”

Aantal jongeren per provincie voor het schooljaar 2019-2020:

Antwerpen 2 162
Limburg 815
Oost-Vlaanderen 1 589
Vlaams-Brabant 752
West-Vlaanderen 1 117
Buiten Vlaanderen* 557
Totaal 6 992
Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder