Sla navigatie over

“Aanval ACV op dienstencheques onbegrijpelijk”

Het verzoekschrift van ACV-secretaris Bart Netelbosch in het Vlaams Parlement rond de dienstencheques, is in het verkeerde keelgat geschoten bij Open Vld. “Onbegrijpelijk dat een vakbond uitgerekend het middel dat zoveel kansen op de arbeidsmarkt geeft aan de zwakkeren gebruikt om de strijd tegen commercialisering van de zorg te voeren,” zeggen Vlaams Volksvertegenwoordigers Martine Taelman en Bart Somers.

Vandaag behandelt de commissie Welzijn in het Vlaams Parlement een verzoekschrift van vakbondsman Bart Vannetelbosch, nationaal secretaris ACV Voeding en Diensten. Hij trekt van leer tegen de dienstencheques als een vorm van commercialisering van de zorg en trekt de kwaliteit van de dienstverlening in twijfel.

Wil ACV nieuwe wachtlijst?

Open Vld heeft ernstige bedenkingen bij dit politiek manoeuvre van de vakbondsman: “Vlaanderen wil mensen eerst een beroep laten doen op algemene diensten vooraleer specifieke diensten in te schakelen. Het is dus evident dat ouderen die zelf in staat zijn hun leven te organiseren beroep doen op dienstencheques en niet op gespecialiseerde diensten zoals deze van de aanvullende diensten voor gezinszorg. De noden en wachtlijsten zijn daar immers al groot genoeg,” zeggen Taelman en Somers. “Als we het pleidooi van ACV volgen, hebben we binnen de kortste keren er een nieuwe wachtlijst bij.”

Pleidooi pro domo

De aantijgingen van de vakbondssecretaris zijn niet min. Hij ziet poetsen bij ouderen als een vorm van zorgverlening. Volgens hem hebben deze mensen nood aan “een poetsvrouw/man die zich op zijn minst in het Nederlands kan behelpen en die de nodige opleiding genoot om met de problematiek van de zorgbehoevende, bijvoorbeeld dementie, om te gaan”. Volgens hem zijn dienstencheques dan ook een vorm van commercialisering van de zorg.

Open Vld wijst deze beschuldigende vinger resoluut af.  “De aantijgingen van het ACV zijn stigmatiserend voor wie werkt met én gebruik maakt van poetshulp met dienstencheques. In Vlaanderen zijn er 89.000 dienstenchequewerknemers en 603.132 gebruikers, onder wie allicht een heel aantal ACV- leden,” aldus Taelman en Somers.

De échte reden van het ACV-initiatief is volgens de Open Vld’ers niet gespeend van enig eigenbelang: “Het lijkt er sterk op dat deze actie van het ACV in eerste instantie een pleidooi pro domo is. Het ACV wil vooral geld voor de zuilgebonden diensten voor aanvullende gezinszorg veilig stellen ten koste van de commerciële dienstenchequeondernemingen, die in één adem  als bliksemafleider worden  gebruikt.”

Vakbond gaat in tegen belangen van zwaksten op arbeidsmarkt

Taelman en Somers zijn vooral verontwaardigd omdat dit pleidooi van ACV regelrecht ingaat tegen de belangen van de zwaksten in onze samenleving. “Het zijn vooral de zwaksten in onze samenleving die via dienstencheques aan het werk zijn en dus een kans krijgen op onze arbeidsmarkt. Als we het pleidooi van ACV volgen zullen vele laaggeschoolden die vandaag werken, zonder job vallen en opnieuw afhankelijk worden van een uitkering. Het is daarom onbegrijpelijk dat een vakbond zoiets durft voor te stellen,” besluiten Taelman en Somers. 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder