Sla navigatie over

Actieplan brengt cultuur en onderwijs dichter bij elkaar

Vandaag heeft de Vlaamse Regering het actieplan ‘Cultuur en Onderwijs: Samen voor meer en beter’ goedgekeurd. Aan de hand van dit plan versterken de Vlaamse ministers van Onderwijs en Cultuur Hilde Crevits en Sven Gatz hun samenwerking. Het is hun ambitie om elk kind en elke jongere, ongeacht de thuissituatie en sociaaleconomische achtergrond, mee te laten genieten van cultuur. Cultureel bewustzijn en culturele expressie helpen jongeren om de uitdagingen van morgen zelfbewuster aan te gaan. Professionele organisaties uit de cultuursector krijgen hierbij een meer uitgesproken rol. Beide ministers voeren met hun plan ook een aanbeveling uit van het Burgerkabinet over cultuurparticipatie dat Sven Gatz in 2015 heeft georganiseerd.

Enkele onderzoeken als “Cultuur in de spiegel” en het scholenonderzoek “Cultuur leren Smaken” vormen de basis voor het plan. Dat focust in eerste instantie op communicatie: opleiding, vorming, netwerking en inhoudelijke verdieping. Cultuur moet binnen het onderwijs breder aan bod komen en het onderwijs kan zich meer laten inspireren door cultuur. Vier basisvaardigheden staan centraal: verbeelden, waarnemen, conceptualiseren en analyseren.

Het plan brengt cultuur niet alleen aan bod tijdens de lessen muzische vorming of esthetica, waar de link met kunst en cultuur duidelijk is, maar ook binnen andere vakken. Zo leren leerlingen ook kunst te zien in wetenschappen of creatief om te gaan met taal.

Cultuur en onderwijs: hand in hand

In het actieplan staan concrete initiatieven zoals het project ‘tZalWELzijn’ rond pesten. Samen met een cultuurpartner brengen 28 lagere- en 28 secundaire scholen dit najaar via een creatief project in kaart hoe de sfeer is op school. Tijdens de Vlaamse Week tegen Pesten in februari 2017 zal elke school haar creatie aan het publiek voorstellen. Cultuureducatieve projecten dragen bij aan een positieve klassfeer waar kinderen zich thuis kunnen voelen en zichtzelf creatief kunnen ontplooien. Dit project vertaalt de ambitie om scholen en culturele partners dichter bij elkaar te brengen. De Vlaamse Onderwijsraad, de CANON Cultuurcel en Iedereen Leest werken hiervoor samen.

Daarnaast zullen via proefprojecten leerkrachtenteams opnieuw de kans krijgen om samen met een culturele partner een visie te ontwikkelen rond duurzame cultuureducatie. Deze keer worden arbeidsmarkgerichte opleidingen aangemoedigd om in deze proefprojecten te stappen.

Dit schooljaar volgt ook een experiment waarbij twee auteurs en twee kunstenaars in een school zullen resideren. De aanwezigheid van de kunstenaar moet de scholen inspireren en stimuleren om rond cultuur te werken. Van de andere kant zal de schoolomgeving de kunstenaar ook uitdagen om zijn grenzen te verleggen.

Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz: “Cultuur vormt een onderdeel van het leven waar iedereen beter van wordt en behoefte aan heeft. Belangstelling voor muziek, dans of toneel, kan al op jonge leeftijd gewekt worden. Zoals zoveel in het leven, is ook in culturele aangelegenheden jong geleerd oud gedaan.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder