Sla navigatie over

Actieplan sociale dumping goedgekeurd

De Europese Commissie heeft België in gebreke gesteld over de sociale antimisbruikbepaling van december 2012 inzake detachering. Onze inspectiediensten kunnen die wet daardoor momenteel niet gebruiken in de strijd tegen sociale dumping. Minister Maggie De Block en staatssecretaris Bart Tommelein beslisten 25 november 2014 om de procedure verder te zetten. Aangezien de uitspraak door het Europees Hof van Justitie nog niet meteen te verwachten valt, worden simultaan op verschillende niveaus acties opgezet.  

Momenteel wordt de bestaande Europese procedure voor geschillen over A1-attesten tussen lidstaten nauwelijks gebruikt. De administratie zal zoveel mogelijk dossiers verzamelen, zodat die zowel bilateraal als Europees kunnen worden aangekaart. In het voorjaar 2015 zal staatssecretaris Bart Tommelein ronde tafels organiseren met de risicosectoren. "Samen zullen we sociale dumping verder bestrijden, met logische en effectieve maatregelen. Dit zal gebeuren in nauw overleg met de sociale partners. De strijd tegen sociale dumping is een gemeenschappelijke strijd van werkgevers én vakbonden" aldus Bart Tommelein.   

Naast de maatregelen op nationaal vlak, wil de staatssecretaris ook bilateraal nauwer samenwerken. Tommelein: "Ik zal ons uniek meldingssysteem Limosa – waarmee buitenlandse werknemers en zelfstandigen zich verplicht moeten registreren – promoten bij onze buurlanden. We zetten volop in op werfregistratie. Bouwwerven moeten sluitend controleerbaar zijn. Dat is belangrijk voor de veiligheid, maar het kan ook bijdragen aan de strijd tegen sociale dumping." Daarnaast zal staatssecretaris Bart Tommelein met een valies vol concrete dossiers naar de risicolanden trekken. Hij pleit voor een incentive voor het land van oorsprong, om samen sociale fraude beter aan te pakken.  

Ten slotte zal Bart Tommelein een betere handhaving van de detacheringsrichtlijn bepleiten bij Marianne Thyssen: "Er is nood aan snellere en effectievere Europese procedures voor geschillen over A1-attesten. We moeten eindeloze verlengingen van in principe tijdelijke detacheringen tegengaan. En we moeten over de grenzen heen beter samenwerken, door inspectiegegevens uit te wisselen en via gemeenschappelijke controles", besluit Tommelein.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder