Sla navigatie over

Actieplan sociale fraude zet in op samenwerking en digitalisering

Uit de definitieve cijfers voor 2014 van de SIOD, de koepel van de sociale inspectiediensten, blijkt dat we ten opzichte van de voorgaande jaren steeds meer controles uitvoeren, en dat de pakkans vergroot. Bart Tommelein: ‘Onze Belgische inspectiediensten, ongeveer 900 sociale inspecteurs verspreid over verschillende diensten, leveren goed werk.’    

Het actieplan 2015 kwam tot stand dankzij de intense samenwerking tussen de verschillende inspectiediensten en de regeringspartijen. Het bevat maar liefst 85 actiepunten waarmee we de strijd tegen sociale fraude en sociale dumping efficiënter willen aanpakken.     

‘We versterken de samenwerking tussen de verschillende inspectiediensten. We zullen ook nauwer samenwerken met buitenlandse inspectiediensten. En we optimaliseren het gebruik van datamining en datamatching’, aldus de staatssecretaris.

Enkele opvallende actiepunten:    

  • Er komt een centraal aanspreekpunt om alle meldingen, klachten, enz. te centraliseren en op te volgen. Via een centrale website zullen alle meldingen over fraude bij bedrijven, burgers en via grensoverschrijdende constructies gebundeld worden. Jaarlijks komt er een verslag van de meest voorkomende fraudefenomenen met aanbevelingen van de sociale partners voor het beleid.
  • Nutsbedrijven zullen energiegegevens (water, elektriciteit, gas) systematisch en geanonimiseerd doorsturen naar de Kruispuntbank Sociale Zekerheid om domiciliefraude te detecteren. Opvallend laag of hoog gebruik kan een knipperlicht vormen voor verder onderzoek.
  • Er komt een digitaal aanwezigheidsregistratiesysteem in de vleessector, op vraag van de sociale partners zelf. Net zoals in de bouwsector, zullen zowel Belgen als buitenlanders zich dagelijks elektronisch moeten aanmelden, en krijgt de inspectie zo extra informatie in handen om frauduleuze detacheringen of schijnzelfstandigheid op te sporen.
  • Werknemers zullen hun dagen tijdelijke werkloosheid voortaan elektronisch melden. De kans op fouten verkleint en datamining wordt efficiënter. De gegevens van tijdelijke werkloosheid zullen ook gekruist worden met de Limosa-gegevens en arbeidskaarten van buitenlanders. Zo willen we frauduleuze carrousels oprollen waarbij Belgen op economische werkloosheid worden geplaatst, maar ondertussen vervangen worden door goedkopere buitenlandse werkkrachten.
  • Er komt een betere gegevensuitwisseling tussen de databanken van de fiscus en de sociale inspectiediensten. Dit betekent een grote stap voorwaarts. Alleen al bij de RSZ zou dit meer dan 10 miljoen euro extra kunnen opbrengen dit jaar.    

 

In de begrotingscontrole eerder deze week, werden met 26 concrete maatregelen al heel wat actiepunten uit dit plan opgenomen. De opbrengst van de strijd tegen sociale fraude zal daardoor dit jaar meer dan verdubbelen, van 50 naar 110 miljoen euro.    

Bart Tommelein: ‘Ik wil iedereen die meegeholpen heeft bij de opmaak van dit actieplan van harte bedanken. Vanuit mijn bevoegdheid zal ik erop toezien dat we het actieplan kordaat uitvoeren en resultaten boeken. Onze sociale inspectiediensten wens ik veel succes in hun strijd tegen de sociale fraude. Ze kunnen daarbij op mijn volle steun rekenen.’  

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder