Sla navigatie over

Actieplan tegen illegale handel katten en honden

De illegale handel van gezelschapsdieren moet een halt worden toegeroepen en strenger worden bestraft, aldus het Europees Parlement in een resolutie die deze middag werd aangenomen.

Europees Parlementslid Hilde Vautmans: “Per maand zouden er in de EU ongeveer 46 000 honden verhandeld worden. Een groot merendeel daarvan is niet geregistreerd en wordt illegaal verhandeld door georganiseerde criminele netwerken, die misbruik maken van de Europese regelgeving die ervoor zorgt dat het gemakkelijker is om met de eigen kat of hond over de grenzen te reizen. We stellen zelfs vast dat het aantal illegaal verhandelde gezelschapsdieren elk jaar toeneemt. Deze stijging is in grote mate het gevolg van de toename van de onlineverkoop van gezelschapsdieren, die tot op heden weinig gereglementeerd is en zo illegale activiteiten in de hand werkt. Ook valt het grote aantal te verklaren door het feit dat identificatie- en registratievereisten voor katten en honden in de verschillende lidstaten niet geharmoniseerd zijn. Hetzelfde geldt voor de normen voor het fokken van gezelschapsdieren. Een situatie waar illegale netwerken graag van profiteren.

Het Europees Parlement roept de Commissie daarom in een resolutie op de strijd tegen illegale handel in gezelschapsdieren op te voeren. Gisterenavond legde ook de Europese Commissaris van Volksgezondheid Stella Kyriakides een verklaring af.

Commissaris Kyriakides verwees naar het feit dat het welzijn van gezelschapsdieren vooral geregeld is op nationaal niveau. Dat is correct, maar haar antwoord stelde me ook enigszins teleur. Het is net omdat er verschillen zijn tussen de nationale regels in de lidstaten, dat het probleem steeds groter wordt. De illegale handel van gezelschapsdieren over de grenzen heen is een bij uitstek Europees gegeven en daarom is het aan Europa om haar inspanningen te verhogen, de rechtshandhaving te verscherpen en over de sectoren en lidstaten heen samen te werken tegen deze criminele activiteiten. Een cruciale stap daarin is een geharmoniseerd Europees systeem van verplichte identificatie en registratie en gekoppelde databanken, wat moet zorgen voor een betere traceerbaarheid en controle én waardoor sneller en preventief kan ingegrepen worden. Tot slot ligt er ook een belangrijke taak in bewustmakingscampagnes. Vaak weten mensen niet welke risico’s ze lopen als ze gezelschapsdieren online kopen, en dit door misleidende online advertising”, aldus Vautmans.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder