Sla navigatie over

Afdelingswebsite + Openzone

Verder kan een lokale webmaster nu voor zijn of haar bestuursleden en mandatarissen terug een foto uploaden op de lokale site. Uiteraard blijft het nog steeds de beste methode om ieder bestuurslid en mandataris zelf zijn of haar openzone te laten aanmaken en updaten. Voor zij die dit niet doen, kan de lokale webmaster dus zelf foto’s opladen.

Als bijlage de handleiding om door te sturen aan uw bestuursleden, mandatarissen en kandidaten.

Iedere afdeling heeft ook een eigen mailadres: bv. [email protected]. De mails die hier naartoe gestuurd worden, worden automatisch geforward naar de voorzitter en secretaris van de afdeling.

Wenst u een openvld-adres, [email protected], voor uw bestuursleden en mandatarissen? Stuur dan een mail naar [email protected]. Wij zullen de mailforward voor u instellen.

Een aantal verdere aanpassingen aan de lokale websites komt op korte termijn live:

  • De verzendbestanden voor nieuwsbrieven
  • De keuzemogelijkheid van lay-out
  • ‘Opnieuw toegankelijk maken van de oude server’, geeft ons de kans om de content die niet automatisch overgezet kon worden (foto’s, artikels,…) te laten recupereren door de afdelingen die dit willen
  • Integratie social media (links naar facebookpag, etc)
  • Daarnaast paar kleinere als Analytics, bevestigingsmail lidmaatschap, nationaal lid worden gegevens doorkopiëren naar ledendatabase

 

We houden u op de hoogte van de verbeteringen in de komende nieuwsbrieven

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder