Sla navigatie over

Afspraken met inspectiediensten over horeca-controles

Vanaf 1 mei treedt een horeca-charter met de inspectiediensten in werking. Het charter bevat een sociaal en een fiscaal luik. Er worden afspraken in gemaakt over hoe controles verlopen, waar inspectiediensten op focussen, hoe horeca-ondernemers nadien contact kunnen opnemen met de inspecties, enzovoort. ‘Het charter moet de vertrouwensrelatie tussen horeca-ondernemers en de inspectiediensten verbeteren’, aldus minister Johan Van Overtveldt en staatssecretaris Bart Tommelein.

Niet alleen sanctioneren, ook ondersteunen

Controles zullen zoveel mogelijk gegroepeerd worden, zodat die de goede werking van horecazaken zo min mogelijk verstoren. De sociaal inspecteurs kunnen in bepaalde gevallen advies verlenen om kleine overtredingen recht te zetten zonder sanctie. Anderzijds zullen ze strenger zijn voor wie herhaaldelijk en zwaar fraudeert.

Staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude Bart Tommelein: ‘Deze regering heeft verschillende maatregelen ingevoerd om de horeca zuurstof te geven. Denk maar aan de flexi-jobs en de overuren aan bruto is netto. Met dit charter maken we nu ook duidelijke afspraken tussen de inspectiediensten en de horeca. Onze inspectiediensten zullen niet alleen sanctioneren, maar ook een ondersteunende rol opnemen. We hebben respect voor wie correct werkt en een administratieve fout maakt. Maar horecazaken die zich bezondigen aan manifeste sociale fraude zullen we aanpakken. Alleen zo kan er eerlijke concurrentie zijn in de sector.’

Gerichte controles vanaf 1 mei

De fiscale inspecteurs hebben tot nu toe vooral proactief gewerkt om de horecazaken te informeren en te sensibiliseren voor de witte kassa. Vanaf 1 mei zullen ze ook gerichte controles doen op de aanwezigheid en het gebruik van de witte kassa. Voor zaken die tijdig en correct met een witte kassa werken staat daar tegenover dat de inspectiediensten de gegevens niet systematisch zullen gebruiken om controleacties uit te voeren naar het verleden. ‘Omzetcijfers uit de witte kassa zullen niet zonder meer geëxtrapoleerd worden van het ene naar het andere jaar. We kijken vooral vooruit. We streven naar een ‘witte’ sector, en we bieden ondersteuning om die stap te zetten’, besluit minister Johan Van Overtveldt.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder