Sla navigatie over

Akkoord havenarbeid eerste stap naar modernisering havenarbeid in België

Na een jaar intensief overleg zijn de sociale partners akkoord om een aantal loon- en arbeidsvoorwaarden voor havenarbeid aan te passen aan de economie van vandaag: soepelere rekrutering, aandacht voor evaluaties, meer opleiding en omkadering, extra garanties voor de arbeidsveiligheid, meer mogelijkheden voor interim en  flexibele arbeidstijden. Op het belangrijke punt van het toepassingsgebied van de wet Major en het gelijk speelveld voor de logistieke arbeid in België werd nog geen overeenstemming bereikt. Wel is er afgesproken om de Europese vragen en eisen hierover mee te nemen in het verdere overleg.

“Het is goed dat er na jaren van overleg een eerste stap wordt gezet, met respect voor de sociale vrede”, aldus Alexander De Croo. “Een goed sociaal klimaat is één van de troeven voor de competitiviteit van de Belgische havens en het is op die basis dat er verdere vooruitgang geboekt moet worden. Een gelijk speelveld voor de logistieke arbeid in België moet daarbij één van de aandachtspunten blijven.”

Europees Parlementslid Philippe De Backer treedt Alexander De Croo bij. “De competitiviteit van onze Vlaamse havens moet absoluut gevrijwaard worden en daarbij moeten we de Europese regels volgen. Het akkoord van de sociale partners is een eerste stap, en moet de basis zijn voor verder debat en het verder moderniseren van de havenarbeid in België.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder