Sla navigatie over

Akkoord over extra pakket steunmaatregelen

De kern+10 heeft vandaag haar goedkeuring gegeven aan een reeks steunmaatregelen om zelfstandigen en bedrijven door deze zware economische periode te loodsen. Naast de mogelijkheid tot verder betalingsuitstel voor belastingen komt er ook een stevige fiscale lastenverlaging om terug meer mensen aan het werk te krijgen. Ook een pakket horecamaatregelen kreeg groen licht, met onder meer een tijdelijke btw-verlaging naar 6%.

Sinds de start van de COVID-19 pandemie hebben zelfstandigen en ondernemingen de mogelijkheid hun betalingen aan de fiscus uit te stellen. Dat geeft hen extra financiële zuurstof en verzekert hun liquiditeiten. Het betalingsuitstel zal op voorstel van de minister van Financiën worden verlengd van 30 juni 2020 tot 31 december 2020.

Bedrijven zullen het betalingsuitstel individueel moeten aanvragen bij de FOD Financiën. Het betalingsuitstel kan zowel betrekking hebben op zowel bedrijfsvoorheffing, btw, personen- en vennootschapsbelasting. De FOD Financiën zal daarbij afzien van de aanrekening van nalatigheidsinteresten of eventuele boetes.

Verlaging loonkost

Heel wat werknemers zitten vandaag in tijdelijke werkloosheid. Bedrijven kunnen zo de zware economische schok beter absorberen, zonder dat mensen moeten vrezen voor hun job. Om de tewerkstelling opnieuw op peil te brengen en werknemers opnieuw aan de slag te laten gaan, stelt de minister van Financiën voor om de loonkost de eerste drie maanden te milderen.

Concreet: bedrijven die de voorbije maanden een beroep deden op technische werkloosheid zullen van de  bijkomende bedrijfsvoorheffing voor de maanden juni, juli en augustus (in vergelijking met de maand mei) slechts de helft moeten doorstorten. De totale enveloppe bedraagt 460 miljoen euro.

Eerste gesloten, als laatste opstarten

De kern+10 stemde ook in met een aantal voorstellen om de horeca- en evenementensector te ondersteunen die bijzonder zwaar getroffen is door de COVID-19 pandemie. In de horeca viel de omzet de voorbije maanden met 90% terug.

Terwijl ze als een van de eersten moesten sluiten, zal de horeca vanaf maandag 8 juni als één van de laatsten opnieuw kunnen opstarten. Over het precieze verloop van de opstart, hebben de horecafederaties al duidelijke afspraken gemaakt met de overheden en de experten.

Alexander De Croo, vicepremier en minister van Financiën: “De opstart van de horeca moet niet alleen veilig gebeuren. We zullen de sector ook tijdelijk extra moeten ondersteunen. Anders wordt het voor velen een drama.”

Maggie De Block, minister van Sociale Zaken: “De lange verplichte sluiting, de afstandsregels, de hygiënische voorschriften: het was en blijft noodzakelijk, maar het is geen evidente zaak voor de horeca-uitbaters. Met dit pakket van maatregelen zorgen we voor sectorgerichte ondersteuning.”

Denis Ducarme, minister van Zelfstandigen en kmo’s: “De horecasector is een belangrijke werkgever die ook bijdraagt aan de gezelligheid van onze steden en dorpen. De coronacrisis zou de leefbaarheid kunnen aantasten van veel zaken. Het was dus van essentieel belang om sterke maatregelen te nemen om hun heropening te begeleiden. Het bijzondere overbruggingsrecht waar zij van zullen kunnen genieten, zal ook toelaten om de heropening van andere sectoren te begeleiden die zwaar getroffen zijn door de gevolgen van de pandemie, zoals de kleinhandelszaken of nog de kappers.”

Niets doen kost meer

Niets doen zou de schatkist en de samenleving veel meer kosten. Afhankelijk van de scenario’s zou het niet nemen van bijkomende maatregelen voor deze zwaar getroffen sectoren een inkomstenverlies van 1,4 miljard op jaarbasis kunnen betekenen.

De doelstelling van het steunplan voor de horeca- en evenementensector is het versterken van de solvabiliteit, het ondersteunen van de werkgelegenheid in de horeca en het aanwakkeren van de horecaconsumptie in een veilig kader.

Volgende maatregelen kregen groen licht:

Btw-verlaging naar 6%

Een tijdelijke verlaging van de btw op maaltijden, van 12% btw naar 6% btw. De btw op niet-alcoholhoudende dranken gaat van 21% naar 6%. De btw-verlaging zal lopen tot 31 december 2020. Minister van Financiën Alexander De Croo zal het KB voor de btw-verlaging naar 6% nog dit weekend nemen.

Heropstart-overbruggingsrecht

Op initiatief van Minister van Zelfstandigen en KMO’s Denis Ducarme, zullen zelfstandigen in sectoren die niet mogen opstarten of zeven opeenvolgende dagen gesloten blijven wegens COVID19, ook ten minste tot eind augustus recht hebben op het overbruggingsrecht. De regering zal deze periode kunnen verlengen tot eind december.

Bedrijven die niet verplicht moeten sluiten, maar wel zeven opeenvolgende dagen gesloten zijn, zullen hun aanvraag wel moeten motiveren. Dat moet fraude voorkomen.

Bovendien wordt het heropstart-overbruggingsrecht ingevoegd bij lagere capaciteit. Sommige sectoren zijn opgestart, maar hebben een lagere capaciteit omdat ze hiertoe grotendeels gedwongen zijn door maatregelen van de overheid. Zelfstandigen die in deze sectoren (horeca, kappers, esthetici, non food detailhandel) actief zijn, komen eveneens in aanmerking voor het overbruggingsrecht.

Deze moeten wel kunnen bewijzen dat ze op hun zakencijfer of op hun bestellingen 10% minder realiseren ten opzichte van hetzelfde kwartaal van vorig jaar.

Consumptiecheque

Werkgevers zullen voor hun werknemers een vrijetijdscheque kunnen aankopen. De cheque zal men kunnen inruilen in de Belgische horeca of kunnen gebruiken voor cultuur- of sportactiviteiten. De cheque wordt (para)fiscaal vrijgesteld en bedraagt maximaal 300 euro. De vrijetijdscheque zal enkel in België bruikbaar zijn en is maximaal 1 jaar geldig.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder